Satsning på rennäringen skall stärka vargarna genetiskt

2016-10-24 |

En välmående varg någonstans i Mellansverige

Ett fördjupat samarbete med rennäringen skall genetiskt stärka den svenska vargpopulationen.
Det är huvudingrediensen i det beslut som Naturvårdsverket nu tagit för att upprätthålla en gynnsam bevarandestatus för vargpopulationen i Sverige fem år framåt.

I stort ligger den svenska vargförvaltningen fast, men nu med fokus på att invandrade vargar ska få ökad möjlighet att gå in och reproduceras sig i den svenska populationen som näst intill hundra procent befinner sig i Mellansverige. Här får man nog räkna in även den norska populationen som befinner sig på samma breddgrad i vårt grannland.
För att nå målet ska det ske med så lite skador på renskötseln som möjligt.
I och med detta höjs miniminivån från 270 vargindivider till nivån 300
vargar. Vilket innebär att antalet familjegrupper (revir med valpar)
kommer att öka till minst 30 med en väl tilltagen förvaltningsnivå.
Och kommer omräkningsfaktorn att sänkas till åtta kommer miniminivån
familjegrupper att öka till 37,5. Och med tanke på satsningen på renskötselområdet torde det innebära att vi kommer att få familjeetableringar i Norrland.
Läs Naturvårdsverkets beslut här: http://rez.se/z53di

Gå till arkivet