Sammanställning av fakta om vargangrepp på människor

2007-11-05 |

På sidan under rubriken Rovdjursfakta från SRF finns en sammanställning att ladda ned i ett pdf-dokument av fakta om vargangrepp på människor. Sammanställningen kommer från The Wolf Trust i Storbritannien med deras tillstånd för Svenska Rovdjursföreningen att offentliggöra en översättning.

Innehållsförteckning
1.Inledning
2. Angrepp på människor
3. Linnell-rapporten
3a. Olika slag av angrepp
3b. Resultat
4. McNay-rapporten
5.Förklaringar till vargangrepp
6. Jämförelser med andra faror
7. Slutsats
8. Referenser

Gå till arkivet