Samebyar vill skjuta 13 järvar och en varg

2012-10-28 |

De två samebyarna Tossåsens och Handölsdalen har ansökt om skyddsjakt 14 rovdjur - 13 jävar och en varg.
DNA-prov på skit från vargen har nu tagits för att man ska kunna fastställa om det är en genetisk viktig varg eller en av den inavlade med rötter i 80- och 90-talens tre invandrare.

Enligt Länsstyrelsen är det troligen en varg som funnits i området sedan i somras. När DNA-analysen är klar får man besked om så är fallet.
Vargen har inte kunnat kopplas till några rivna renar. Orsaken till ansökan till skyddsjakten är att den finns i området och att man har sett jaktförsök.
Utöver vargen vill samebyarna få bort sammanlagt 13 järvar som är något av ett rekord i antalet ansökningar.
Från samebyarna finns också ansökningar om skyddsjakt på 5 respektive 4 järvar, samt 4 ansökningar om järvjakt från Mittådalens sameby.
Enligt Länsstyrelsen har antalet jävar ökat i södra länsdelarna vilket sammanfaller med de områden de båda samebyarna nyttjar som renbete.
Skyddsjakten på järvarna handlar om förebyggande åtgärder, mot framtida skador. En förvaltningsjakt med andra ord. Och en sådan är högst tvivelaktig. En skyddsjakt ska gälla identifierade djur.
Det är tveksamt om skyddsjakt kan godkännas för att minska rovdjurstrycket på till exempel åretruntmarker för rennäringen.
Länsstyrelsen i Jämtland förväntas ta beslut i frågan inom de närmaste dagarna.

Gå till arkivet