Sameby i Härjedalen får tillstånd att skyddsjaga varg...

2012-11-27 |

Ruvhten Sijte sameby i västra Härjedalen har besvär med en varg sedan slutet av oktober.
Nu har Länsstyrelsen i Jämtland gett tillstånd till skyddsjakt på vargen.


Ansökan sändes in redan 30 oktober. Problemen har bland annat handlar om att en renhjord i Sörvattnet skingrats skingrats lämnat markerna sedan varg gått in bland renarna och jagat dem. Detta har pågått sedan mitten av oktober till mitten av november.

Gå till arkivet