Så beslutas årets björnjakt

2010-06-11 |

Länsstyrelserna kommer i år för första gången fatta beslut om licensjakt på björn. I år sätter Naturvårdsverket ett tak för hur många djur som får fällas. 1 juli träder föreskrifter om licensjakt på björn i kraft. Det blir försök med åteljakt i ett, möjligen två, län i år.

Licensjakten på björn börjar 21 augusti och tillåts i sju län: Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland, Dalarna, Gävleborg och Värmland. Naturvårdsverket planerar att fatta beslut om att delegera beslutanderätten om licensjakten den 17 juni.

Den nya rovdjursförvaltningen innebär att Naturvårdsverket delegerar beslut om jakt på stora rovdjur till länsstyrelserna. Ett villkor är att det finns fastställda miniminivåer för län och rovdjursförvaltningsområden för den aktuella arten. I år blir gången något annorlunda. 

Relaterade länkar

Gå till arkivet