Ryska vargvalpar födda av vildfödda föräldrar är nu på plats i Skånes djurpark

2012-06-26 |

Foto: Skånes djurpark. En av de ryska vargvalparna med vilda gener som ska användas i djurparksaveln för att ge den skandinaviska vargstammen kraft för en gynsamm bevarandestatus.

Sent i går kväll anlände fyra vargvalpar från en rysk djurpark till Sverige. De ska ingå i djurparkernas avelsprogram och deras avkommor kan så småningom hjälpa till att minska inaveln i den svenska vargstammen.
Vargvalparna kommer från en rysk djurpark och har vildfödda föräldrar. Det är fyra valpar, två tikar och två hanar som är sex veckor gamla. Valparna diar inte längre. De isoleras först på Skånes djurpark men kommer sedan att placeras ut på olika djurparker för att bilda par med andra djurparksvargar. De ryska vargarna kommer aldrig att släppas ut i det fria.

– Valparna kan tillföra nya gener till den vilda vargstammen i Sverige. Det är i så fall avkommor till de ryska valparna som kan sättas ut när de är högst två veckor gamla i vilda vargars lyor. Då fostras valparna av vilda vargpar, säger Ruona Burman, viltsamordnare på Naturvårdsverket.
Naturvårdsverket har tillsammans med Jordbruksverket fått ett regeringsuppdrag att arbeta med aktiva åtgärder för att genetiskt förstärka den svenska vargstammen så att den uppnår gynnsam bevarandestatus. Vargen är en naturlig del av den svenska faunan och riksdagen har beslutat att arten ska finnas kvar i en långsiktigt livskraftig population. En av flera åtgärder är att förstärka den svenska vargstammen med gener från ryska vargar.
– En vargstam med låg grad av inavel gör att stammen inte behöver vara så stor för att vara livskraftig. Det innebär i förlängningen att Sverige kan förvalta vargen som vi förvaltar andra stora rovdjur och till exempel återinföra licensjakt på varg, säger Ruona Burman.
Att ta emot valpar som tillför nya gener till djurparksvargar ingår även i Djurparksföreningens arbete med hotade arter.

Gå till arkivet