Rovdjursvänner satsar på stängsling mot rovdjur

2012-05-08 |

Svenska Rovdjursföreningen har flera stängslingsgrupper i arbete under betessäsongen runt om de delar av landet som har varg. Just nu är många av föreningens stänglsare på kurs hos Viltskadecenter i Grimsö i Bergslagen för att bli ännu bättre på stängslin

25 aktiva vargvänner sitter just nu på skolbänken hos Viltskadecenter i Grimsö i Bergslagen för att lära sig att stängsla ut rovdjur från tamdjur.

Kursen arrangeras av Svenska Rovdjursföreningen i samarbete med Viltskadecenter.
Bland kursdeltagarna finns förutom medlemmar i Rovdjursföreningen också fältpersonal från olika länsstyrelser.
Rovdjursföreningen har flera aktiva stängslingsgrupper i varglänen som under de senaste åren satt upp ca 150 rovdjursavvisande stängsel. I dagarna drar man även igång stängslingsverksamhet i Värmland och Dalarna som i dag har merparten av landets vargpopulation. Här har inte behovet varit så stort tidigare eftersom vargarna kunnat välja folktomma områden för sina revir, men i takt med att antalet vargar ökar ökar också antalet revir som tvingas ut i mer befolkade områden.

Enligt Sven-Olov Löfgren som är föreningens nestor vad gäller stängsling har inte en enda fårbesättning med föreningens stängsel haft besvär med rovdjur.
Framför allt handlar det om att stängsla ut varg. Lo och björn är betydligt svårare att hålla utanför och kräver en annan insats. De senare arterna innebär inte heller lika stora problem som varg.

Ansvarig för tvådagarskursen som innehåller både teori och praktik är Inga Ängsteg, verksamhetsansvarig på Viltskadecenter.

Gå till arkivet