ROVDJURSUTREDNINGEN: Kritiskt yttrande från Rovdjursföreningens Ann Dahlerus

2007-12-05 |

Ann Dahlerus från Rovdjursföreningen som ingick i Rovdjursutredningens expertgrupp, har avgivit ett särskilt yttrande där hon främst påpekar brister i hur artbevarandet tillvaratas, i synnerhet vad gäller vargen.

Yttrandet kan läsas i den publicerade Rovdjursutredningen som finns att ladda ned som pdf från regeringskansliets websida med rubriken "Rovdjuren och deras förvaltning" via länken nedan.

Välj pdf:en
"Rovdjuren och deras förvaltning. Hela utredningen. SOU 2007:89"
och sedan i innehållslistan
"Särskilt yttrande Ann Dahlerus" som finns på sid 627.

(Länken direkt för pdf:en är:
http://www.regeringen.se/content/1/c6/09/36/09/2ed67346.pdf)

Relaterade länkar

Gå till arkivet