Rovdjursutredaren ser 15 vargrevir i södra Sverige

2011-09-27 |

Ett vargrevir i Varberg och ett i Halmstad kan bli verklighet om rovdjursutredningen får som den vill.
I dag räknar man med att det finns runt 250 vargar i landet. Rovdjursutredaren Lars-Erik Liljelund menar att vargstammen bör bestå av 450 djur, alltså mer än dubbelt så många som i dag, för att beståndet ska kunna leva livskraftigt.

Regeringen gav förra sommaren Lars-Erik Liljelund i uppdrag att leda en rovdjursutredning som bland annat skulle komma fram till hur stor en livskraftig vargstam i Sverige bör vara.
Liljelund ska presentera sitt arbete för regeringen den 30 april 2012.
Om politikerna då går på Liljelunds linje, att det ska finnas 450 vargar i landet, kommer minst femton vargrevir att finnas söder om slätterna i Västergötland och Östergötland.

Gå till arkivet