Rovdjursföreningens ordförande kritisk till att Förvaltningsrätten ger klartecken för vargjakt

2016-11-22 |

Torbjörn Nilsson, ordförande i Rovdjursföreningen anser att Förvaltningsrätten inte har värderat viktiga argument i överklagandet.t

I dag tisdag sade Förvaltningsrätten i Luleå ja till vargjakt i januari.
Naturorganisationer i de fyra län som är berörda hade överklagat jakten.
Rovdjursföreningens ordförande Torbjörn Nilsson menar att rätten inte dömt på rätt underlag.

Flera naturorganisationer överklagade vinterns vargjakt. Förvaltningsrätten avslår samtliga överklaganden och säger att de
förutsättningar som krävs för licensjakt enligt jaktförordningen och
art- och habitatdirektivet är uppfyllda.
- Jag utgår från att vi kommer att överklaga besluten, säger Torbjörn Nilsson, ordförande i Rovdjursföreningen.
- Flera viktiga argument som vi framfört har Förvaltningsrätten inte
brytt sig om att analysera. De har till exempel inte jämfört jaktens
syften med lagstiftningen, utan bara tyckt till att de anser syftena
acceptabla. Och den har inte brytt sig om att vargens inavelsnivå är för
hög, invandringen för liten, och utbredningen i Sverige för liten, för
att vargen ska kunna ha det som kallas för gynnsam bevarandestatus.
Besluten att sammanlagt 24 vargar i fyra revir i fyra län skall jagas i
januari kommer alltså att genomföras, förutsatt att inte
Förvaltningsrättens beslut rivs upp av Kammarrätten och gör
en annan bedömning och stoppar jakten.
Rovdjursföreningen, Naturskyddsföreningen av berörda länsföreningar, Nordulv och Was hade överklagat jakten.


Dokument för nedladdning!

Förvaltningsrätten 22 nov 2016.pdf

Gå till arkivet