Rovdjursföreningen uppmanar till ordentlig utredning av vargangreppet i Torsby

2007-09-04 |

Med anledning av rapporteringen i flera medier om en vargangripen fårägare i Torsby i helgen, har Svenska Rovdjursföreningen skickat ett brev till Viltskadecenter, Länsstyrelsen i Värmland och vargforskningsprojektet SKANDULV och uppmanat till att undersöka alla fakta kring händelsen. Rovdjursföreningen menar att det är av yttersta vikt att saken blir ordentligt utredd och bör ske så snart som möjligt för att undvika att felaktiga rykten sprids.

I Rovdjursföreningen kan vi utifrån de hittills beskrivna omständigheterna i medierna, göra en ytterst preliminär gissning, att vargen varit trängd eftersom den inte kunde ta sig ur hägnet. Vi undrar om det var ett rovdjursstängsel? Om vargen verkligen hade angripit skulle fårägaren med stor säkerhet ha varit skadad. Hot eller skenangrepp förefaller vara det som ligger närmast till hands.

Gå till arkivet