Rovdjursföreningen uppmanar Naturvårdsverket att ställa in jakten på vargen Kynna

2011-10-27 |

Stoppa jakten på Kynnatiken i Småland. Skyddsaspekten för tamdjuren är inte längre är en anledning att skjuta henne.
Det framhåller Svenska Rovdjursföreningen som uppmanar Naturvårdsverket
att dra tillbaka tillståndet för skyddsjakten på den genetiskt viktiga vargtiken.
Istället bör man under vintersäsongen satsa på bättre beredskap för att skydda
tamdjuren i länet

Två veckor har nu gått sedan Naturvårdsverket gav klartecken för skyddsjakt på den norska
vargtiken som slagit sig ner i området runt Ljungby och Älmhult. Under dessa veckor har vargen
inte rivit några tamdjur och betessäsongen är över.

Föreningen anger flera skäl varför den pågående jakten ska avbrytas, bland annat:

  • Sedan skyddsjakten beslutades har inga nya tamdjur rivits. Däremot har man kunnat konstatera att tiken nu åter slår älg i området.
  • Betessäsongen i området är över vilket innebär att tamdjuren nu tagits hem för utfodring i hagar som ligger i nära anslutning till gårdarna, vilket ger större möjlighet till övervakning av djuren.
  • Vargtiken är avkomma till en invandrad varg från Finland som finns i norska Kynnareviret. Det innebär att man bör vara mycket restriktiv vid skyddsjakt eftersom vargen kan ha stor potentiell betydelse för den svenska vargstammens genetiska utveckling.

- Inga förebyggande åtgärder annat än akutstängsel har provats innan jakttillståndet gavs.
Eftersom betessäsongen är över och djurhållningen ändras under vintern borde man istället
för jakt satsa på att arbeta med att förstärka stängslingen och skyddet för djurbesättningarna under vintern, säger Rovdjursföreningens generalsekreterare Ann Dahlerus.
De flesta befintliga hägn i området är inte anpassade till rovdjur eftersom det inte funnits varg i området tidigare, och enligt Länsstyrelsens besiktningsman kunde vargtiken ”promenera in och ut som hon behagade”.
Länsstyrelsen blev redan i maj varse att vargen var på väg att etablera sig i området. Först när vargtiken började riva får i augusti beställdes akutstängsel.
- Under leveranstiden hann vargen riva fler får i området, rivningar som sedan låg till grund för skyddsjakten. Det här är ett exempel på hur viktigt det är med beredskap för varg i län där den ännu inte finns etablerad, säger Ann Dahlerus.
Småland har setts som ett möjligt område för en större spridning av vargstammen i landet utanför det mellansvenska vargområdet där det flesta vargar finns idag.
- Därför är det olyckligt att Naturvårdsverket tillåter skyddsjakt på en varg som etablerat sig söderut i landet och dessutom skulle kunna bidra med genetiskt viktiga valpar om hon skulle träffa en partner framöver, säger Ann Dahlerus.

 

Dokument för nedladdning!

Uppmaning NV .pdf

Gå till arkivet