Rovdjursföreningen överklagar omotiverad jakt på järv i Jämtland

2016-11-15 |

Trots larmrapporter om att järvpopulationen i Sverige minskar har Länsstyrelsen i Jämtland gett till skyddsjakt på två järvar i ett stort område från Strömsund upp mot Hotagsfjällen nära norska gränsen.
Rovdjursföreningen lämnade i dag in en överklagan till Förvaltningsrätten i Luleå och begärde samtidigt inhibition av jakten som redan är igång.

Föreningen skäl för att jakten måste stoppas är:

  • Länsstyrelsen har inte prövat jaktens tillåtlighet enligt miljöbalken kap. 7 §§ 28a och 28b.
  • Länsstyrelsen har inte visat att det inte finns någon annan lämplig lösning.
  • Länsstyrelsen har inte heller visat att jakten inte försvårar uppnåendet av en gynnsam bevarandestatus för järv i Sverige.
  • Beslutet innehåller heller inte någon dokumentation som visar att
    allvarlig skada kommer att uppstå om inte skyddsjakten genomförs.

Länsstyrelsen motiver sitt beslut med att järvarna orsakar störningar och skador på djuren i samebyn Jijnjevaeries renhjord som samlats för att flyttas till vinterbetet.
- Jijnjevaerie sameby kommer inte att ha möjlighet att bedriva en ordnad renskötsel i det aktuella området då järvarnas närvaro negativt kommer påverka flera enskilda renskötselföretag med ekonomiska förluster, skriver Länsstyrelsen i sittbeslut.
Samebyn ansökte om jakt på tre järvar med fick klartecken för två.
Detta kommenterar Länsstyrelsen:
- Utifrån järvpopulationens utveckling på nationell nivå och eventuella framtida behov av skyddsjakt inom renskötselområdet bedömer Länsstyrelsen att det i nuläget inte finns utrymme för skyddsjakt på fler än två järvar inom Jijnjevaerie samby.
I beslutet står att varje jakttillfälle ska initieras av Länsstyrelsen
och personal från myndigheten skall beredas tillfälle att delta. Denna
skall också ha befogenhet att avbryta en jakt. Järvarna får skjutas både från helikopter och snöskoter.

Dokument för nedladdning!

SRF överklagar järvjakt nov-16.pdf

Gå till arkivet