Rovdjursföreningen kräver oberoende vetenskaplig granskning innan beslut tas om rensningsjakten på varg

2012-12-17 |

Jakt på varg kan åter bli verklighet inom en snar framtid. Naturvårdsverket uppger i ett pressmeddelande att det överväger att fatta beslut om en selektiv och riktad jakt för att minska inaveln i vargstammen.
"Inom en snar framtid" kan inte betyda annat än att det blir vargjakt på nyåret.
Svenska Rovdjursföreningens ordförande Roger Olsson ifrågasätter starkt ett sådant beslut.

- Vi förutsätter att Naturvårdsverket nu genomför en oberoende vetenskaplig granskning av rapporten. Frågan om genetisk rensningsjakt på varg är kontroversiell och komplicerad, och det vore orimligt att ta beslut baserat på en enda vetenskaplig bedömning. Det finns heller inga sakliga skäl att hasta fram ett jaktbeslut, säger Roger Olsson.

Eftersom Naturvårdsverket för ett tag sedan förordade en vargstam på 380 djur och miljöminister Lena Ek (C) samma dag sa 180 och öppnade för "urvalsjakt" av inavlade vargar utgår vi från att det är Regeringen som nu gett Naturvårdsverket uppdraget att verkställa Lena Eks plan för att blidka både jägare och EU i vargfrågan.

Någon allmän licensjakt som vintrarna 2010 och 2011 kommer det inte att handla om. Det blir en strikt kontrollerade jakt på hela revir och utvalda vargar.
Sannolikt kommer jakten att gå till så att man plockar bort några av de revir som har föräldradjur som ger ifrån sig de mest inavlade vargvalparna. Det finns exempel på revir där syskonpar är föräldradjur.

- Enligt vår preliminära bedömning finns det stora möjligheter att Naturvårdsverket kommer att fatta beslut om en selektiv och riktad jakt för att minska inaveln i vargstammen, säger Rouna Burman vid Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

 

Dokument för nedladdning!

Naturskyddsföreningen Omnibuss vecka 44.pdf

Gå till arkivet