Rovdjursföreningen kräver nej till vargjakt

2010-11-09 |

Naturvårdsverket bör säga nej till licensjakt på varg nästa år. Detta eftersom den förra jakten försämrade läget för den redan mycket sårbara svenska vargstammen. Det hävdar Svenska Rovdjursföreningen i ett uttalande.

Exempel på negativa konsekvenser av jakten var att den bidrog till att inavelssituationen försämrades ytterligare, menar Rovdjursföreningen.

– Den påskyndade förlusten av genetisk variation från den redan starkt utarmade vargstammen, heter det i uttalandet.

Ett annat skäl till att det inte ska bli någon vargjakt 2011 är osäkerheten om hur vargstammen faktiskt är, skriver man vidare i uttalandet. Hur många föryngringar som skett under det här året kan inte fastställas förrän efter vinterns snöspårningar.

– Ett tillförlitligt bedömningsunderlag finns således inte förrän efter den tänkta jakten, påpekar Rovdjursföreningen.

Ytterligare ett skäl mot jakt är att skriftväxlingen med EU-kommissionen om tillåtligheten inte är avslutad.

Sammantaget handlar det alltså om osäkra underlag, små marginaler och starka skäl för att avstå från jakt, menar föreningen.

Relaterade länkar

Gå till arkivet