Rovdjursföreningen begärde i dag inhibition av jakten på den finsk-ryska vargtiken

2013-01-15 |

Svenska Rovdjursföreningen överklagar i dag tisdag Naturvårdsverkets beslut om skyddsjakt på den genetiskt värdefulla vargtiken i Junsele. I överklagan begärs en så kallad inhibition av beslutet och att jakten avbryts direkt i avvaktan på en rättslig prövning.

I överklagan anges också en lång rad skäl till varför beslutet strider mot lagstiftningen. Framför allt inverkar jakten skadligt på vargstammens möjligheter att uppnå gynnsam bevarandestatus.

Dessutom bör fler lösningar prövas, exempelvis att avbryta jakten för att se om tiken ändrat sitt beteende efter att hannen skjutits.

- Naturvårdsverkets motiveringar är svaga och svepande och stämmer inte överens med den lagstiftning som finns om jakt på strikt skyddade arter, säger Ann Dahlerus, generalsekreterare på Svenska Rovdjursföreningen.

Den utdragna jakten på den redan hårt prövade vargen tenderar också att övergå i rent djurplågeri, något som upprör många människor.

Enligt rådande lagstiftning får jaktbeslut bara överklagas av den som beslutet angår och man ska kunna visa att beslutet gått en emot. Miljöorganisationer anses inte ens vara behöriga.

- I princip blir det bara den jagade vargen själv som kan överklaga, säger Ann Dahlerus. Men i en rättsstat måste myndighetsbeslut kunna överklagas och om det krävs kommer vi att driva frågan ända fram till en prövning i Högsta Domstolen.

Tidigare har ett överklagande av skyddsjakt på den så kallade Kynnavargen beviljats prövningstillstånd av Högsta Domstolen.

- Vem som får talerätt är alltså inte är hugget i sten, säger Ann Dahlerus. Vi har också ett brett folkligt stöd för vår överklagan. På bara något dygn skickades 2 700 protestbrev till Naturvårdsverket via vår hemsida.

Gå till arkivet