Rovdjursersättningar förödande för rovdjuren i Sapmi

2017-06-25 |

Även om ett rovdjur som dyker upp på en samebys marker dödas i skyddsjakt utgår ersättning för förekomst.

Rovdjursföreningens Robert Franzén har sammanställt nedan promemoria som är underlag till den artikel som han publicerar i tidningen Våra Rovdjur som kom ut i dagarna.
Promemorian är en sammanställning och granskning av främst Sametingets senaste tio årsredovisningar.
Utöver detta har kompletterande uppgifter begärts och erhållits från Sametinget och Länsstyrelsen i Norrbottens län.
Andra informationskällor är Naturvårdsverket, Viltskadecenter vid SLU, Rovdata, Rovbase, Statens Veterinärmedicinska Anstalt med flera och myndigheternas hemsidor.

Ersättningssystemet har blivit ett stöd till rennäringen.
Tanken var att nuvarande ersättningssystem skulle bidra till ökad acceptans av rovdjuren i renskötselland. Men inteÄ
Ersättningar och bidrag till samebyarna belastade tidigare Viltskadeanslaget. Sedan Sametinget 2007 tog över även andra rennäringsfrågor från Jordbruksverket belastar nu dessa ersättningar och bidrag anslaget "Främjande av rennäringen".
Denna promemoria visar med all tydlighet att tillämpningen av ersättningssystemet alltmer blivit ett stöd till rennäringen med bedrägliga inslag.
Rovdjuren inventeras, ersättning utbetalas för deras förekomst 
och rovdjuren skjuts, men ingen reduktion av ersättningarna 
sker.
Då rovdjursstammarna minskar och inte kan inventeras, utgår samma ersättning som om rovdjuren fanns kvar. Ersättning för massdöd tillämpas också allt mer generöst.

Ta del av hela promemorian, som finns bifogad som pdf här nedan.

Dokument för nedladdning!

Rovdjursrsättningar i Sapmi.pdf

Gå till arkivet