Rovdjursdiskussion med miljöministern

2006-03-19 |

På initiativ från miljöminister Lena Sommestad träffade Svenska Rovdjursföreningen tillsammans med andra naturvårdsorganisationer ministern för ett samtal kring rovdjurspolitiken fredagen den 17 februari. Bland annat diskuterades vikten av att den nyligen tillsatta utredningen fullföljs, trots Hans Jonssons avhopp.

Vi tryckte på vargstammens utsatthet och att det är av överordnad betydelse att den genetiska situationen åtgärdas, vilket alla verkade vara överens om. Just på grund av vargstammens utsatthet var de flesta organisationer överens om att det är otänkbart med experimentell verksamhet i form av ytterligare förändringar av §28 JF, såsom antytts av jordbruksminister Ann-Christine Nykvist. Vidare diskuterades opinionsläget och det faktum att en övervägande majoritet av det svenska folket är för rovdjurspolitiken som den är. Vi betonade också problemet med att det samtidigt är de mycket högröstade minoriteter som är emot rovdjur, som i valrörelsens kölvatten, vinner gehör hos röstfiskande politiker runtom i landet.

Gå till arkivet