Rovdjuren i Sverige och Norge ska samordnas

2012-05-23 |

Sverige och Norge inleder ett samarbete kring inventeringar av rovdjur. Till en början gäller samarbetet lo och järv.
När det gäller varg finns redan ett sedan länge etablerat samarbete i det gemensamma Skandulv vad gäller bland annat inveneteringar.

Två arbetsgrupper, med medlemmar från både Norge och Sverige, har fått i uppdrag att utveckla gemensamma inventeringsmetoder för dessa djurslag.
Metoderna ska enligt planerna vara klara till hösten. En enhetlig och samordnad övervakning av lo och järv ska därefter genomföras från 2013.
Motsvarande arbete ska sedan göras med även björn, varg och kungsörn.
– Lodjur, järvar, björnar, vargar och kungsörnar förflyttar sig obehindrat mellan Sverige och Norge. Därför är det lämpligt med en övervakning av arterna som tar hänsyn till detta och som ger en helhetsbild av populationerna på skandinavisk nivå, säger Magnus Kristoffersson, projektledare på Naturvårdsverket, i en kommentar.

Gå till arkivet