Rovdjur litet problem på landsbygden visar opinionsundersökning

2013-09-19 |

Rovdjur är ett förhållandevis litet bekymmer för människor på landsbygden. Det visar en Sifo-undersökning som Svenska Rovdjursföreningen beställt. Endast sex procent av landsbygdsborna uppgav att rovdjur påverkade deras vardag negativt.

Svenska Rovdjursföreningen har via Sifo frågat människor boende på landsbygden om vilka faktorer som påverkar deras vardag mest negativt. Åtta olika alternativ presenterades och det gick att kryssa i flera av dem. Störst var missnöjet med kollektivtrafiken och mobil/bredbandstäckningen, som listades som negativa faktorer av 39 respektive 38 procent av de tillfrågade. Förekomst av rovdjur var det minsta bekymret. Endast sex procent uppgav förekomst av björn, järv, lo eller varg som en negativ faktor

Dubbelt så många män som kvinnor upplever att de blir negativt påverkade av rovdjur. Lågutbildade anser sig vara mer negativt påverkade än snittet. Äldre påverkas mer än yngre.

Sverigedemokrater, 12 procent, är de som anser sig påverkas mest negativt av rovdjur, medan endast 1 procent av vänsterpartisterna anser att rovdjur är ett problem. I övrigt är skillnaden mellan partierna liten, mellan 3 och 8 procent.

Ta del av hela undersökningen nedan

Dokument för nedladdning!

Sifo-2013.pdf

Gå till arkivet