Riksjägarna minifesterar nationellt mot rovdjurspolitiken

2012-03-07 |

Riksjägarna i Småland fortsätter sticka ut i vargdebatten.
Förra året ville man bygga ett jättehägn för varg, nu vill man inte ha några vargar alls i ett förslag till förbundet.

Falken, en av två avdelningar i Jägarnas riksförbunds Kronobergsdistrikt, har haft årsmöte i Hovmantorps Folkets hus. Avdelningen, 431 medlemmar stor, har i ett förslag till Riksförbundet sagt att man förordar 0-tollerans.
Riksförbundet har gett avdelningarna och distrikten i uppdrag att lämna förslag på hur dess rovdjurspolicy ska förbättras.
Orsaken till lokalavdelningens ståndpunkt är att man anser att det i södra Sverige finns för stor djurhållning och inte tillräckligt med sammanhållande skog för att varg ska få finnas.
Under mötet informerades om den manifestation mot rovdjurspolitiken som kommer att hållas runt om i Sverige 24 mars.

Gå till arkivet