Riksdagens 10-procentsregel för rovdjursskador på ren blir rovdjurens död

2015-11-01 |

Sju lodjur ska skyddsjagas i Västernorrland från mitten av november till mitten av december, samtidigt som lopopulationen, räknad i lohona med unge/ungar, i länet ligger och balanserar på den beslutade miniminivån.
Jaktområdet är koncentrerat till länets norra delar inom Sollefteå och Örnsköldsviks kommuner.

Anledningen till skyddsjakten är att berörda samebyar som bedriver
renskötsel i området har haft förluster i sina renhjordar som överstiger de tio procent som Riksdagen bestämt inte för överskridas.
Länsstyrelsen som tagit beslutet om skyddsjakten, menar att det finns
en stark koncentration av lo i länets norra delar som klarar en jakt på
sju vuxna djur.
Lohona med unge/ungar får inte jagas.
14 november till 13 december får lodjuren dödas.
Västernorrlands miniminivå för lo är 16 familjegrupper.
Förvaltningsnivån är 18 familjegrupper.
Antalet familjegrupper multipliseras med 5,9 för att få fram den totala populationen.
Inom norra rovdjursförvaltningsområdet - Jämtland, Västernorrland,
Västerbotten och Norbotten - skall det finns 67 loföryngingar för att
lopopulationen skall ligga på miniminivån.
Förvaltningsnivån skall ligga
en bit över med god fallhöjd ner till miniminivån.
JB

Gå till arkivet