Renskötselområdet på väg söderut

2010-11-22 |

Det svenska renskötselområdet kan vara på väg att flyttas söderut. Sametinget har till regeringen föreslagit sex nya områden för renbete i Mellansverige. Men stora problem återstår att lösa.

Det mildare vintervädret de senaste åren har gjort naturbetet efter renlav mer svårtillgängligt och rennäringen behöver därför reservmarker.

De här klimatförändringarna har gjort att sametinget på uppdrag av regeringen börjat leta efter alternativa renbetesområden.

Men det största problemet för rennäringen är vargen. Renskötselområdet är i dag fredat från vargrevir och vargen har sitt kärnområde i anslutning till de renbetesområden som föreslås.

Sametingets avdelningschef Lars Ove Jonsson förutsätter att regeringen kommer med en lösning.

 – Det är ju ingen renägare som vill flytta till dessa marker med den vargförekomst som nu finns, säger Lars-Ove Jonsson.

Relaterade länkar

Gå till arkivet