Renattackerande varg i Idre skyddsjagas på Länsstyrelsens initiativ

2012-01-20 |

Länsstyrelsen Dalarna utnyttjar nu för första gången möjligheten att på eget initiativ starta en skyddsjakt på varg. Det gäller en varg på Idre samebys marker runt Långfjället som ligger direkt öster om Grövelsjön.
Det handlar om en ensam varg som ha börjat attackera renar.
Skyddsjakten motiveras med att det är risk att vargen kommer att fortsätta att riva renar i området.

Beslutet känns inte speciellt kontroversiellt eftersom riksdagen bestämt att det inte får finns etablerad varg i renbetesområdet.
Länsstyrelsen bedömer att jakt är det enda alternativet eftersom det är svårt att hitta något alternativ som kan fungera för frigående tamdjur som ren.
Enligt pressmeddelandet får skyddsjakten starta när snöförhållandena är goda och då det går att spåra. Jakten pågår till 26 januari. Jakten kommer att utföras av Länsstyrelsen Dalarna och av personal som myndigheten utser. Det är tillåtet att använda motorfordon och helikopter.
Möjligheten för myndigheter att initivera skyddsjakter skrevs in i jaktförodrningen i och med de ny abestämmelserna för en utökad skyddsjakt.
Länsstyrelsen i Jämtland säger däremot nej till skyddsjakt på två vargar som samebyarna Mittådalen och Ruvhten Sijte/Tännäs ansökt om.
Inom Mittådalens vinterbetesområde har det för en tid sedan uppehållit sig en varg och inom Ruvhten Sijtes område har två vargar spårats. Det har inte rapporterats några skador i form av rivnar renar.
Motiveringen tlll avslaget är att vargarna inte längre är kvar inom samebyarnas områden.

Gå till arkivet