Renägarna och Naturvårdsverket vill ha ett prejudikat vad som gäller för skyddsjakt på varg

2013-06-14 |

Sövd och fångad för fjärde gången, följetongen finsk-ryska tiken har nu kommit till kapitlet där juridiken tar upp jakten på henne.

Vilhelmina södra sameby och Svenska Samernas Riksförbund, SST, överklagar Förvaltningsrättens dom att det inte ska vara någon skyddsjakt på Junselsevargen.
Samtidigt meddelar Naturvårdsverket att även det kommer att överklaga.

Renägarna vill se en vägledande dom i en högre instans. Ungefär så resonerar även Naturvårdsverket.
Rätten upphävde i slutet av maj Naturvårdsverkets beslut att tillåta samebyn skyddsjakt på vargtiken.
– Förvaltningsrättens dom är enligt vår uppfattning bristfällig i flera avseenden, skriver Jenny Wik Karlsson, förbundsjurist vid SSR, i ett pressmeddelande.
– Förvaltningsrättens beslut innebär att stora omställningsåtgärder krävs av samebyn, åtgärder som inte är möjliga att genomföra i praktiken.
Naturvårdsverket har beslutat att överklaga domen.

Enligt Naturvårdsverket var skadorna för rennäringen i området omfattande och situationen för renskötseln blev allt mer ohållbar. Naturvårdsverket fattade då beslut om skyddsjakt eftersom det inte fanns någon annan lämplig lösning. Flera organisationer överklagade Naturvårdsverkets beslut, bland andra Rovdjurssföreningen och skyddsjakten stoppades av Förvaltningsdomstolen i Stockholm.
─ Skyddsjakt är ett viktigt verktyg i viltförvaltningen. Om det inte går att använda skyddsjakten för att förhindra allvarlig skada så får det konsekvenser för viltförvaltningen. Det är viktigt att få ett klargörande kring detta. Därför överklagar Naturvårdsverkets Förvaltningsrättens dom, säger Ruona Burman, viltsamordnare på Naturvårdsverket.

Gå till arkivet