Regeringen ser över omodern jaktlagstiftning vilket kan gynna den svenska vargstammen

2012-07-19 |

Eskil Erlandsson intervjuas av SVT Rapport om att den föråldrade jaktllagstiftningen skall moderniseras, bl a till gagn för den biologiska mångfalden.

Den svenska jaktlagsstiftningen är omodern och otydlig. Det anser regeringen som vill att den nu ska ses över.
Chansen är nu stor att kravet i vintras från Rovdjursföreningen och Djurskyddet Sverige att konsekvensutreda löshundsjakten blir verklighet. Regeringen sade nyligen nej till en enskild utredning men kommer istället nu med en översyn av hela jaktlagstiftningen. Löshundsjakten är den främsta orsaken till det låsta läget i rovdjurspolitiken. Att släppa en jakthund lös för jakt i ett vargrevir är förenat med kalkylerad livsfara för hunden. Ansvarsfulla jägare släpper inte sina hundar i vargrevir.
Se intervju med landsbygdsministern Eskil Erlandsson.

Utredaren får som uppgift att se över en rad områden inom jaktlagstiftningen. Bland annat ska utredaren överväga möjligheten att undanröja den dubbla jakträtt som finns inom vissa delar av renskötselområdet samt överväga hur fjälljakten på statens mark långsiktigt kan tryggas.
Utfordring av vilt är i dag inte reglerat men utredaren får som uppgift att utvärdera om viltutfordring bör vara det.
- Den nuvarande lagstiftningen är i många avseenden föråldrad. Samhället och naturen har förändrats vilket skapat andra förutsättningar. Därför gör vi nu en bred översyn av jaktlagstiftningen, säger Eskil Erlandsson.
Regler som formar förutsättningarna för viltvårdsområdesföreningar kommer att ses över i jaktlagsutredningen. Det innebär det exempelvis att utredaren ska undersöka möjligheterna att förenkla överlåtelse eller upplåtelse av jakträtt i en viltvårdsområdesförening.
- En modern lagstiftning är nödvändig för att trygga en långsiktig jakt och viltvård, säger Eskil Erlandsson. Som en del i översynen av jaktlagstiftningen får utredaren som uppgift att se över det nuvarande myndighetsansvaret och presentera ett delbetänkande för det i augusti 2013.
Utredaren ska också genomgående undersöka möjligheterna för regelförenklingar. Utredningen ska slutredovisas den 30 december 2014.

Gå till arkivet