Regeringen besvarar EU-kommissionens motiverade yttrande med felaktigheter

2015-08-20 |

I ett 24 sidor långt brev, uppdelat i 95 korta avsnitt och med 25 bilagor, gör den svenska regeringen ett tappert försök att blidka EU-kommissionen i dess kritik mot den svensk licensjakten på varg i
vintras och den svenska vargpolitiken i allmänhet.
Kritiken från EU framfördes i ett motiverat yttrandet som skickades från Bryssel dagarna före midsommar.
Ett motiverat yttrande är steget innan EU-domstolen tar över saken för prövning.

Det mest frapperande i brevet är att regeringen påstår att de svenska vargarna lever med tillgång till hela landet.
Vi andra vet att så inte är fallet.
I stort sett samtliga vargar som sticker upp näsan i renskötselområdet, drygt 50 procent av den svenska landarialen, skjuts i skyddsjakt från helikopter.
Vargens utbredningsområde var en av de frågor EU tog upp i yttrandet. Man ville veta varför vargen i inte får etablera sig i landets alpina regionen.
Nu svarar Regeringen att detta är en felskrivning i förvaltningsplanen
och förtydligar med att vi inte har "lagstiftning eller andra
regleringar som förhindrar att varg förekommer eller reproducerar sig i
den alpina regionen...".
En ren lögn med andra ord eftersom varg inte får etablera sig inom renskötselområdets alpina del.
I brevet skriver Regeringen i anslutning till detta:
- Följaktligen kommer det även fortsättningsvis att finnas en
tillräckligt stor livsmiljö för att en livskraftig vargpopulation ska
kunna bibehållas i Sverige på lång sikt.
Ett annat "bevis" på hur bra vargarna mår i vårt land är en karta med alla vargobservationer mellan åren 2011 till 2015. Varje observation är punktad och på flera håll främst i Mellansverige flyter punkterna samman till svarta homogena
fält.
Det framgår dock inte hur många gånger varje enskild varg finns
med som punkt på kartan.
Ska man tro kartan finns nu varg etablerad från Smygehuk i söder till Treriksröset i norr. Men som de flesta vet är alla punkter utanför varglänen i Mellansverige vandringsvargar som antingen återvänt till Mellansverige, eller vänt norrut och
blivit skjutna eller gått in i Norge och blivit skjutna där.
Av det motiverade yttrandet från EU-kommissionen framgår tydligt att de där vet
vad de pratar om. Sveriges tafatta försök att med desinformation förklara vargpopulationens goda status snarare triggar kommissionen att ta
Sverige till domstolen än att fortsätta tro på våra löften att det skall
bli bättre.
Jan B

Dokument för nedladdning!

Sveriges svar till EU.pdf

Gå till arkivet