Rapport från föreningens årsmöte 2009

2009-05-07 |

Svenska Rovdjursföreningens årsmöte gick i år av stapeln den 25 april och platsen var Naturens hus i Örebro. Trots ett fantastiskt vårväder hade ca 50 medlemmar kommit.

Tre styrelseledamöter avgick ur styrelsen: Mats Hansson (ordförande), Hanne Simonsen (vice ordförande) och Hans Ring (ordinarie ledamot). Till ny ordförande i föreningen valdes Krister Persson, Umeå. Nya ordinarie ledamöter blev Bengt Sundström, Söderhamn och Ylva Lindberg, Hällefors. Ny suppleant i styrelsen blev Berth-Ove Lindström, Boden.

Vid det efterföljande konstituerande styrelsemötet utsågs ingen vice ordförande utan frågan sköts till nästa möte. Orsaken var att flera ledamöter saknades. Två p.g.a. sjukdom och två av de nyvalda p.g.a. tidigare inplanerade åtaganden.

Efter årsmötet föreläste Robert Franzén – nyligen pensionerad från Naturvårdsverket - om sina mångåriga erfarenheter av arbete med rovdjur. Främst i fjällen.

Kvällen avslutades med gemensam middag.

En stor del av söndagen ägnades åt ett möte med regionansvariga. Styrelsen aviserade att man nu avser att göra en intensifierad satsning på regionerna.

Gå till arkivet