Prövning kan inte ske för utökad jakt

2020-11-06 |

Beslut om licensjakt efter 25 björnar i Västerbottens län fattades av länsstyrelsen, men Jägarnas Riksförbund Västerbotten ville jaga ännu fler och överklagade beslutet – men det gick inte deras väg. Enligt kammarrätten kan inte Jägarnas Riksförbund överklaga länsstyrelsens beslut när talan grundar sig på att gälla utökad jakt.

Det hela började med att Länsstyrelsen i Västerbottens län. Fattade beslut om licensjakt på 25 björnar i länet. Men Jägarnas Riksförbund ville skjuta fler björnar och överklagade beslutet till förvaltningsdomstolen. Sedan avslog domstolen deras överklagande varvid Jägarnas Riksförbund vände sig till Kammarrätten.

Men i kammarrätten gick det inte alls så som Jägarnas Riksförbund hade önskat sig, för Kammarrätten kom fram till att ett beslut om licensjakt inte kan överprövas hos förvaltningsdomstol när talan grundar sig på att beslutet ska utvidgas att gälla utökad jakt. Enligt kammarrätten borde förvaltningsrätten därför ha avvisat distriktets överklagande av länsstyrelsens beslut. Förvaltningsrättens avgörande ändras i enlighet med kammarrättens domslut

Dokument för nedladdning!

Kammarrättsdom - avvisat talan.pdf

Gå till arkivet