PRESSMEDDELANDE: Sverige har en av Europas glesaste vargstammar

2009-09-18 |

Bara i fyra länder i Europa finns det färre vargar per kvadratkilometer än i Sverige. Tjugo länder har större population per kvadratkilometer, visar statistik från FN. Trots det vill regeringen stoppa tillväxten av vargstammen. I dagarna ska riksdagens miljöoch jordbruksutskott diskutera regeringens förslag att storskaligt börja skjuta vargar varje år för att begränsa stammen till 210 individer som är en med europeiska mått mätt mycket låg nivå.

Statistiken från FNs miljöorgan UNEP visar att länder som Grekland, Rumänien, Vitryssland, Spanien och Ukraina har mer än tio gånger så mycket varg som Sverige trots att de är betydligt mer befolkningstäta än Sverige. I Makedonien finns 31 vargar per tusen kvadratkilometer, i Sverige finns 0,5 vargar per tusen kvadratkilometer. I vårt grannland Polen finns 700 vargar och en befolkningstäthet på 127 invånare per kvadratkilometer. I Sverige finns 220 vargar och 23 invånare per kvadratkilometer.

– Var i Europa finns det plats för vargen om inte i Sverige? Här finns unika förutsättningar för vargar och andra stora rovdjur. Här finns stora viltrika och glest befolkade naturområden. Sverige framhåller sig gärna som ett land som värnar om natur och miljö och många områden är vi ganska duktiga på, men knappast när det gäller vargen, säger Lasse Gustavsson, generalsekreterare på
Världsnaturfonden WWF.

– Det skulle vara pinsamt om riksdagen beslutar om storskalig jakt på akut hotade vargar samma halvår som Sverige är ordförande i EU, särskilt eftersom frågan om att värna biologisk mångfald står högt på EUs dagordning. Sverige måste självklart ta ansvar för mångfalden som alla andra länder. En omfattande vargjakt skulle skicka helt fel signaler till omvärlden, säger Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen.

– I rovdjursdebatten hörs ofta uttalanden att Sverige har väldigt många vargar och att vi snabbt måste stoppa vargstammens tillväxt. Sanningen är att vi jämfört med andra länder i Europa har väldigt få vargar. Dessutom har vi mindre problem med våra vargar eftersom de i huvudsak lever av naturliga bytesdjur i livskraftiga stammar, säger Krister Persson, ordförande i Svenska Rovdjursföreningen.

I juni kom rovdjurspropositionen med förslaget om en begränsad vargstam på 210 individer. Just nu diskuterar riksdagens miljö- och jordbruksutskott förslaget som kommer att klubbas i riksdagen i höst. Förslaget innebär att ett antal vargar måste skjutas varje år för att begränsa stammen till 210 individer.

Miljörörelsen uppmanar nu i ett gemensamt uttalande riksdagsledamöterna att stoppa förslaget om licensjakt på varg i Sverige.

– Det är dags att ta ansvar för den biologiska mångfalden. Stoppa licensjakten och ta bort taket på 210 vargar. Stammen är så genetiskt svag att den inte klarar sig långsiktigt på den nuvarande nivån, säger WWF, Naturskyddsföreningen och Svenska Rovdjursföreningen.

Rapporten från FN-organet UNEP visar också att det faktum att vargarna i Sverige inte är jämnt spridda över hela landet utan mest förekommer i delar av Svealand, inte är unikt för Sverige. Det gäller också för många andra länder med varg i Europa.

För mer fakta:
Läs hela tabellen med vargtätheten i Europa:
http://www.naturskyddsforeningen.se/upload/press/tabellvargeuropa.pdf

För frågor, kontakta:
Lasse Gustavsson, generalsekreterare, WWF,
08-624 74 02, 070-105 30 55

Tom Arnbom, rovdjursansvarig, WWF,
08-624 74 39, 070-554 40 66

Mikael Karlsson, ordförande, Naturskyddsföreningen
070-316 27 22

Krister Persson, ordförande, Svenska Rovdjursföreningen
070-643 88 69

Gå till pressrummet via länken nedan för att ladda ned pressmeddelandet.

Relaterade länkar

Gå till arkivet