PRESSMEDDELANDE: Svenska Rovdjursföreningen lanserar ett upprop mot vargjakten!

2010-12-17 |

Foto: Hans Ring

Den 15 januari 2011 går startskottet för ännu en omfattande vargjakt i Sverige, enligt Naturvårdsverkets beslut idag om licensjakt på 20 vargar. Det är huvudlöst av regeringen att ge klartecken för fortsatt jakt innan de genetiska problemen i vargstammen fått en konkret och långsiktig lösning. Jakten bidrar på intet sätt till detta, säger Svenska Rovdjursföreningen, som idag lanserar ett upprop mot jakten.

Förra vinterns jakt ledde till att för många alfadjur sköts och att en kull årsvalpar lämnades föräldralösa. Inga tecken tyder på att valparna klarade sig. Dessutom sköts för många vargar i relation till vargstammens storlek samtidigt som dödligheten har varit ovanligt hög efter jakten. Vargstammens svåra genetiska situation har inte förbättrats och all jakt försämrar läget ytterligare. Om någon genetisk förstärkning går att göra vet man inget om ännu.

– Vi lanserar idag ett Upprop mot licensjakt på varg där alla som vill göra sin röst hörd och protestera mot jakten välkomnas att skriva under! Det kommer att överlämnas till ansvarig minister, Andreas Carlgren, säger Roger Olsson, ordförande i Svenska Rovdjursföreningen.

Bara i år har hittills ett 40-tal vargar skjutits legalt i Sverige av en stam på runt 250 djur. Av den totala, kända dödligheten under året på ett 60-tal vargar står jakt för den absoluta merparten. Därtill kommer den illegala jakten på varg som är omvittnat hög. 

– Jakten kommer att gå till på samma sätt som förra vintern utan några restriktioner som tar hänsyn till vargarna. Varken föräldrapar med valpar eller avkommor till invandrade vargar skyddas, säger Ann Dahlerus, generalsekreterare i Svenska Rovdjursföreningen.

Med start den 15 januari ska 20 vargar skjutas i de sex länen Dalarna, Gävleborg, Västra Götaland, Värmland, Örebro och Västmanlands län. Ånyo ska runt 10 % av vargstammen skjutas bort, trots att vargen är en starkt hotad art i Sverige.

Licensjakten, som saknar både laglig och vetenskaplig grund, går inte att överklaga i Sverige. Därför anmälde Svenska Rovdjursföreningen, Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden WWF och Djurskyddet Sverige förra vinterns vargjakt till EU-kommissionen. Besked från Kommissionen väntas.

– Regeringen motiverar jakten med att den skapar acceptans för vargen. Men en majoritet av svenska folket, även i vargbygderna, är redan positiva till varg i vårt land! Och det finns inget som tyder på att de minoriteter som inte accepterar varg har blivit mer toleranta sedan förra årets vargjakt, säger Roger Olsson.

För mer information, kontakta:
Ann Dahlerus
, generalsekreterare Svenska Rovdjursföreningen, telefon: 0768-500 653
Roger Olsson, ordförande Svenska Rovdjursföreningen, telefon: 070-532 21 10

Gå till vår kampanjsida nedan och klicka på Upprop. Observera att sidan är under uppbyggnad men uppropet fungerar redan nu.

Dokument för nedladdning!

101217 Pressmeddelande SRFs upprop om vargjakten.pdf

Relaterade länkar

Gå till arkivet