Pressmeddelande: Svensk miljörörelse EU-anmäler Sverige för vargjakten

2010-03-04 |

Foto: Hans Ring

Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden WWF, Svenska Rovdjursföreningen och Djurskyddet Sverige har idag anmält den svenska vargjakten till EU-kommissionen. Organisationerna hävdar i sin anmälan att Sverige i samband med jakten brutit mot de gemensamma reglerna kring hur hotade djurarter ska skyddas inom unionen.

I EU-anmälan kritiserar organisationerna vargjakten som genomfördes i januari. Kritik framförs mot de grunder som regeringen och Naturvårdsverket fattat sina beslut på samt hur jakten genomförts. I morgon fredag träffar också Naturskyddsföreningens ordförande Mikael Karlsson den nya miljökommissionären Janez Potocnik för att diskutera hur processen mot Sverige ska drivas vidare.

- Den kaosartade jakten på varg i januari har kraftigt eroderat vargstammens livskraft. Vargantalet har krympt, den genetiska situationen har försämrats och stammen har blivit mer sårbar för sjukdomar och illegal jakt. Att regeringen idag talar om fortsatt licensjakt i två år till även om genetisk förstärkning inte sker äventyrar den vargstammen i Sverige, säger Mikael Karlsson ordförande i Naturskyddsföreningen.

I slutändan är det EU-domstolen som avgör om Sverige gjort sig skyldig till fördragsbrott genom överträdelser av det så kallade art- och habitatdirektivet. Tidigare har Finland fällts för brott mot de gemensamma reglerna i samband med vargjakt under liknande omständigheter.

- Vargstammen är fortfarande i en känslig uppbyggnadsfas och det fanns varken några rimliga skäl eller något vetenskapligt stöd för jakten, säger Ann Dahlerus, generalsekreterare i Svenska Rovdjursföreningen.

Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden WWF, Svenska Rovdjursföreningen och Djurskyddet Sverige riktar in sin EU-anmälan främst på att vargstammen kraftigt skjutits av i ett läge där den fortfarande är liten, instabil och sårbar. I anmälan tas även en serie överträdelser upp som skedde i samband med den tumultartade licensjakten.

- Vi är inte övertygade om att den svenska vargjakten är förenlig med EU:s naturvårdslagstiftning. Därför är det viktigt att få saken prövad i EU, säger Lasse Gustavsson, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF.

Bakgrunden är reglerna i art- och habitatdirektivet som antogs 1992 och som Sverige åtog sig att följa vid inträdet i EU 1995.

Direktivet innebär att hotade arter som varg bara får dödas undantagsvis och om det inte försvårar upprätthållandet av "gynnsam bevarandestatus". I det finska fallet fälldes Finland av EG-domstolen efter införandet av licensjakt på varg.

Det saknades samband mellan de vargar som sköts vid jakten och de vargindivider som orsakat skador på egendom. Därför har den svenska regeringen och Naturvårdsverket valt en annan undantagsregel som grund för vargjakten. Men den är inte tillämpbar för att jaga hotade djurarter som kämpar för sin överlevnad i landet, menar de organisationer som nu anmält Sverige.

Läs hela anmälan som pdf via länken nedan.

För frågor kontakta:
Mikael Karlsson, ordförande Naturskyddsföreningen, 070-316 27 22
mikael.karlsson@naturskyddsforeningen.se

Lasse Gustavsson, generalsekreterare WWF, 070-105 30 55

Ann Dahlerus, generalsekreterare Svenska Rovdjursföreningen, 0768-500 653
ann.dahlerus@rovdjur.se


Åsa Hagelstedt, generalsekreterare Djurskyddet Sverige 0707-55 88 05
asa.hagelstedt@djurskyddet.se

Oscar Alarik, miljöjurist Naturskyddsföreningen 070-611 32 29
oscar.alarik@naturskyddsforeningen.se

Anders Grönvall, presschef, 070-655 46 19
anders.gronvall@naturskyddsforeningen.se

Marie von Zeipel, pressekreterare WWF, 08-624 74 03, 070-629 10 77
marie.vonzeipel@wwf.se

Dokument för nedladdning!

eu-anmalan_varg.pdf

Relaterade länkar

Gå till arkivet