PRESSMEDDELANDE: Stoppa onödig jakt på varg i Värmland!

2007-11-12 |

Stoppa onödig jakt på varg i Värmland!

Svenska Rovdjursföreningen uppmanar Naturvårdsverket att upphäva sitt skyddsjaktsbeslut på varg i Värmland. Den varg som angrep hundar har redan skjutits och att skjuta ytterligare två, ej utpekade skadegörande vargar, strider mot lagen då det inte längre är frågan om skyddsjakt utan ren decimering av vargstammen.

PRESSMEDDELANDE 2007-11-12

Svenska Rovdjursföreningen begär idag i ett brev till Naturvårdsverket att man upphäver skyddsjaktbeslutet på varg i Värmland. Den 27 september fattade Naturvårdsverket beslut om skyddsjakt på två vargar, en i Jangenreviret och en i Gräsmarksreviret.

Beviljande av skyddsjakt på en fridlyst och hotad art får endast ske i mycket speciella situationer och föreningen menar att i detta speciella fall har motivet för skyddsjakt försvunnit.  

Det har nu framkommit uppgifter som styrker att den varg som sköts inom Jangenreviret den 3 september utan föregående beslut, var den varg som angrep hundar. Efter detta har inga ytterligare hundar angripits.  Därtill har ytterligare två vargar skjutits i Värmland under hösten på enskilds initiativ med hänvisning till den s.k. paragraf 28.

 – Om Naturvårdsverket ska följa såväl svensk lag som tillämpligt EU-direktiv så ska man nu avlysa den beviljade jakten. Annars kan detta uppfattas som en ren decimering av vargstammen, säger Mats Hansson, ordförande i Svenska Rovdjursföreningen.

Enligt den nyligen avkunnade domen i EG-domstolen mot Finland får jakt inte ske i preventivt syfte utan måste inriktas mot skadegörande individer.

Vi har idag en mycket svag tillväxt av vargstammen vars orsak kan hänföras till den illegala jakten och inavelsdepressionen. Mellan säsongerna 2005/2006 och 2006/2007 var tillväxten enligt den nyutkomna statusrapporten endast cirka en procent. Detta ska jämföras med att en vargstam teoretiskt kan tillväxa med 30 procent årligen och med tillväxttakten i Finland, som enligt samma statusrapport var 25 procent under samma tidsperiod.

– Jägarkåren måste ta ett större ansvar för att motverka den illegala jakten och det går att minska risken för angrepp på lösa jakthundar genom olika skyddsåtgärder, säger Mats Hansson.

För ytterligare information kontakta

Mats Hansson
Ordförande Svenska Rovdjursföreningen
tel 070-240 96 86

Gå till arkivet