PRESSMEDDELANDE: SRF om uttalande av europeiska rovdjursexperter

2010-12-17 |

Foto: Hans Ring

Det uttalande från Europeiska rovdjursexperter om den svenska vargjakten, som kommit i dagarna, ger inte stöd för den svenska vargjakten annat än om ett antal villkor är uppfyllda. Inget av dessa villkor är uppfyllda idag, och även om de vore det saknar jakten fortfarande legal och vetenskaplig grund, säger Svenska Rovdjursföreningen.

I svenska nyhetsmedia rapporteras just nu att Europas ledande rovdjursforskare anser att Sveriges licensjakt på varg är försvarbar. Bakgrunden till nyheten är ett uttalande från LCIE (Large Carnivore Initiative for Europe), en expertgrupp under Europarådet.

Det LCIE konstaterar är att den svenska licensjakten på varg kan anses vara försvarbar under fyra förutsättningar:

- att 200 vargar är ett tillfälligt etappmål och att ett nytt och högre mål kommer att sättas upp. Om den nuvarande populationsstorleken blir ett långsiktigt mål kommer LCIE att revidera sin position väsentligt, eftersom de menar att vargstammens långsiktiga överlevnad beror på stammens storlek och utbredningsmönster.

- att planerna för den genetiska förstärkningen verkställs.

- att det finns en gemensam norsk-svensk förvaltningsplan som visar hur vargstammen ska uppnå gynnsam bevarandestatus.

- att det kan dokumenteras att licensjakten verkligen ökar acceptansen för varg och minskar den illegala jakten eller åtminstone viljan att skjuta varg illegalt.

Svenska Rovdjursföreningen konstaterar att de tre första förutsättningarna bevisligen inte är uppfyllda och att det ännu inte presenterats några data som kan styrka att den fjärde uppfyllts. Med tanke på de väsensskilda politiska målsättningar och förvaltningsstrategier Sverige och Norge har för sina vargar torde t.ex. en gemensam förvaltningsplan vara svårgenomförbar.

Trots villkoren är Rovdjursföreningen dock inte överens med de europeiska forskarna i sak och vi menar att de är bristfälligt insatta i omständigheterna kring vargdebatten, vargförvaltning och vargjakt i Sverige.

- Vår ståndpunkt är att jakten, även om villkoren uppfylls, saknar vetenskaplig och laglig grund. Vargstammens genetiska problem måste vara lösta innan man överväger licensjakt överhuvudtaget, vilket innebär att även en tillfällig frysning till 210 individer är oacceptabel, säger Ann Dahlerus, generalsekreterare i Svenska Rovdjursföreningen.

Vargstammen är för liten och sårbar för att jagas, och jakten förvärrar situationen i ett läge där det än så länge är okänt om en genetisk förstärkning verkligen går att åstadkomma på konstlad väg. Åtgärderna är också otillräckliga för att lösa de allvarliga genetiska problemen på sikt.

- Dessutom saknas uppenbarligen ett samband mellan licensjakt och acceptans för genetisk förstärkning. Jägarorganisationerna har inte lyckats leverera den acceptans för inplantering av varg i sina egna led som var en förutsättning för jakten redan förra året, säger Ann Dahlerus.

För mer information, kontakta:
Ann Dahlerus, generalsekreterare, Svenska Rovdjursföreningen, tel 0768-500 653.

Läs LCIE:s uttalande nedan.

Dokument för nedladdning!

Swedish wolf hunt - LCIE position.doc

Relaterade länkar

Gå till arkivet