Pressmeddelande: SRF och Djurskyddet vill har en utredning om löshundsjaktens konsekvenser

2011-12-05 |

Rovdjursföreningen och Djurskyddet gör gemensam sak azv löshundsjakten och begär en konsekvensutredning.

Löshundsjakt är ett djurskyddsproblem, både för jakthundarna och för vilda djur. Inte minst är den ett hot mot landets fåtaliga vargar. Svenska Rovdjursföreningen och Djurskyddet Sverige begär i dagarna att regeringen ska utreda jaktformen.

Sverige är ett av få länder som tillåter jakt med lösdrivande hund. Det krävs ingen utbildning av hunden och heller ingen särskild utbildning i hundhållning av den som jagar. En hund blir jakthund när den kallas för jakthund, och kan därmed släppas lös i skogen utan egentlig kontroll.
Löshundsjakten har fram till vargens etablering i landet gått mer eller mindre obemärkt förbi. Nu kan jakt med löshund i vargmarker orsaka lidanden både för hunden och eventuella vargar som angriper hunden.
- Vargens naturliga beteende att försvara sina revir mot andra hunddjur betraktas av jaktutövare och myndigheter som ett giltigt skäl för skyddsjakt , säger Roger Olsson, ordförande Svenska Rovdjursföreningen.
-Jägaren har möjlighet att skjuta varg redan vid ett upplevt hot mot hunden. Risken är därför uppenbar att vargen, enbart genom sitt naturliga beteende gentemot lösdrivande jakthundar, i ökad utsträckning blir föremål för jakt som äventyrar artens framtid i landet. Det är ett av skälen till att vi anser att löshundsjakten bör utredas, säger Sven Stenson ordförande i Djurskyddet Sverige.
Även utan varg riskerar lösdrivande jakthundar olyckor i mycket högre omfattning än andra hundar. Detta visar bland annat statistik från försäkringsbolaget Agria.
- Löshundsjakt en farlig verksamhet för hundarna. Det är ännu ett skäl till att riskerna och konsekvenserna bör utredas närmare, säger Roger Olsson.
De båda föreningarna vill se en utredning som ger en bild av jaktformens alla konsekvenser. Syftet är att finna säkrare jaktmetoder för jakthundar, tryggare djurhållning och förutsättningar för en vild fauna där djurens naturliga beteenden, även de oönskade, respekteras och inte bestraffas.

Mer information:
Roger Olsson, ordförande Svenska Rovdjursföreningen - 0705-32 21 10
Sven Stenson, ordförande Djurskyddet Sverige - 0708 -34 90 127

Dokument för nedladdning!

Skrivning och bilagor.pdf

Gå till arkivet