PRESSMEDDELANDE: SRF kritiserar beslut om vargjakt i Värmland

2007-09-28 |

PRESSMEDDELANDE 2007-09-28
   
Svenska Rovdjursföreningen finner gårdagens beslut från Naturvårdsverket om skyddsjakt på två vargar i Värmland mycket beklagligt.

Den skandinaviska vargstammen är starkt hotad, såväl numerärt som genetiskt. Endast 150 individer som härstammar från tre grundare är inte mycket att bygga en framtida stam på. Varje individ är värdefull, anser Rovdjursföreningen.

- Det har förvisso inträffat ett antal incidenter på senare tid, främst med dödade hundar, i Värmland och vi är medvetna om att det för vargstammens framtid också är viktigt att speciellt besvärliga individer kan tas bort. Det handlar om en svår balansgång, säger Mats Hansson, ordförande i Svenska Rovdjursföreningen.

- Enligt gällande regelverk kan skyddsjakt beviljas under vissa omständigheter. Vi anser det dock högst tveksamt om förutsättningarna är uppfyllda i detta fall, fortsätter Mats Hansson. Enligt EG-domstolens nyligen avkunnade dom mot Finland får jakt inte ske i preventivt syfte utan enbart på speciellt skadegörande individer. NV skriver i sitt beslut att inga skador har skett efter den 3 september då två vargar hade dödats under angrepp på hundar. Likväl beviljas jakt ända fram till den 20 december.

Björn Ljunggren, styrelseledamot i Rovdjursföreningen tillägger:

- Inte med ett ord berör Naturvårdsverket den främsta orsaken till varför det är så svårt att bevilja skyddsjakt på varg, nämligen den omfattande illegala jakten, som tar 20-25 vargar årligen. Om den illegala jakten minskade skulle det vara mycket lättare att bevilja skyddsjakt på enstaka skadegörande individer.
Björn Ljunggren fortsätter:

- Om NV tog in denna motivering i sina beslut skulle det kunna ha en ovärderlig effekt på benägenheten att begå jaktbrott. Jägare skulle inte på samma sätt som idag stillatigande acceptera att någon annan skjuter varg illegalt.
Den jakt som nu beviljats avser stora områden och kan inte på något sätt utesluta att alfadjur skjuts, vilket i sin tur kan få till följd att en flock splittras och problemen blir större. Av största vikt är att alla jakthundar nu förses med pinglor, vilka sannolikt kan avskräcka vargar från att angripa. Ett stort ansvar måste också läggas på enskilda jägare att försäkra sig om att jakten är säker i de områden där man släpper sin hund.

För mer information kontakta gärna:
Mats Hansson, ordförande Svenska Rovdjursföreningen, tel 070-240 96 86
Björn Ljunggren, styrelseledamot Svenska Rovdjursföreningen, tel 0705-28 98 13

Gå till arkivet