PRESSMEDDELANDE: SRF begär avlysning av vargjakt!

2006-09-27 |

Det är både oetiskt och riskabelt med jakt på föräldradjur med valpar. Naturvårdsverket bör genast avlysa jaktbeslutet på hannen i Långsjöreviret för att inte destabilisera vargfamiljen i området, säger Svenska Rovdjursföreningen i ett brev till myndigheten.

Så sent som i måndags kunde erfarna vargspårare konstatera en så kallad rendez-vousplats i det aktuella Långsjöreviret, vilket med allra största sannolikhet talar för att valpar fötts i år. Samma dag beviljade Naturvårdsverket förlängt tillstånd till skyddsjakt på varghannen i det aktuella reviret.

- Det vore oetiskt att skjuta ett av föräldradjuren eftersom valparna fortfarande är beroende av föräldrarna för att skaffa föda samt lära sig att jaga själva, säger Mats Hansson, ordförande i Svenska Rovdjursföreningen. Blir tiken ensam kvar blir det svårare för henne att skaffa mat till valparna. Enligt praxis i jaktsammanhang skjuter man inte föräldradjur med beroende ungar.

- Sannolikt hade Naturvårdsverket inte kännedom om att man i det närmaste konstaterat valpar i området och att det är hannen i den gruppen som jagas, säger Ann Dahlerus, generalsekreterare i Svenska Rovdjursföreningen. Därför uppmanar vi nu i ett brev Naturvårdsverket att ompröva beslutet utifrån denna nya kunskap och avlysa jakten av följande orsaker:

* Utöver de etiska aspekterna finns stor risk att det blir instabilitet i familjegruppen om ett av föräldradjuren försvinner, vilket kan leda till oönskade effekter i form av mer irrationellt jaktbeteende hos kvarvarande medlemmar i flocken. Tidigare erfarenheter har visat att så ofta blir fallet, såsom t.ex. skedde i Jangenreviret 2004 då bägge alfadjuren försvann och nyligen även i Hasselforsreviret. Fler exempel finns både från Sverige och andra länder att instabila familjekonstellationer hos varg kan leda till problem.

* Det har inte tagits några får i området efter den 11 september.

* Det har inte kommit in några fler rapporter om varg med oskyggt beteende sedan slutet av augusti.

* Det går mot höst, betessäsongen är över och flera djurägare tar in sina djur för vintern, medan andra tar in dem över natten. Krav måste ställas på att tamdjursägare anpassar sin djurhållning till att det åter finns rovdjur i Sverige. Så långt det är möjligt bör tamdjursägare uppmanas till att ta in sina djur, samt skaffa och få hjälp med nattfållor och rovdjursavvisande stängsel.

- Vi ser det som ytterst angeläget att Naturvårdsverket tar den nya informationen om bekräftad föryngring på allvar och omprövar beslutet, säger Mats Hansson. Skulle tamdjursattackerna börja på nytt får en ny bedömning av situationen göras utifrån det.

För mer information kontakta:

Ann Dahlerus, Generalsekreterare
Svenska Rovdjursföreningen
tel 08 - 441 4117, 0768 –500 653.

Mats Hansson, ordförande
Svenska Rovdjursföreningen
tel 070-240 96 86.

Gå till arkivet