PRESSMEDDELANDE: Öppet brev till Sveriges partiledare om vargfrågan

2006-09-14 |

Svenska Rovdjursföreningen manar i ett öppet brev landets partiledare till förnuft och insikt när det gäller paragraf 28 i jaktförordningen och de kommunala folkomröstningar om skyddsjakt på varg som utlysts i kommunerna Älvdalen, Mora, Rättvik och Orsa i norra Dalarna.

– Frågan som kommuninvånarna har att ta ställning till är formulerad så att den ger vilseledande information om hur lagstiftningen idag är utformad -  och vad man egentligen röstar om.

– Frågan i folkomröstningarna insinuerar att man över huvud taget inte får freda sina tamdjur och hundar idag, vilket är både vilseledande och populistiskt, säger Ulf Stridsberg, vice ordförande i Svenska Rovdjursföreningen. Man får försvara sina tamdjur även utanför hägn idag, men med vissa förbehåll för att skydda vargen. Skälen till denna försiktighet är ju att vargstammen är både akut utrotningshotad och utsatt för en mycket omfattande illegal jakt.

Kommunerna tillhandahåller inte ens några enkla basfakta i frågan. Vad som ligger i vågskålarna för ja- respektive nej-alternativet torde vara tämligen oklart för dem som inte är insatta i vargens situation eller jaktlagstiftningens exakta utformning.

Vad som till exempel aldrig nämns i sammanhanget är att vargen successivt införts i jaktslagstiftningen, under senare år, till och med i §28 JF. Landets åklagarväsende har flera gånger mycket tydligt uttalat sig mot olika förslag till ändringar i jaktförordningen. En alltför lättvindig skrivning ökar risken för missbruk och omöjliggör bevisföringen. Trots detta infördes betydliga lättnader i just den paragrafen så sent som den 1 mars i år.

Ändå tystnar aldrig kritiken eller kraven på att få skjuta varg.

– Förfarandet i folkomröstningarna visar på en avsaknad av regler för hur frågan och ämnet för en kommunal folkomröstning ska presenteras, säger Ann Dahlerus, generalsekreterare i Svenska Rovdjursföreningen, och pekar på behovet av någon form av reglering av hur kommunala folkomröstningar egentligen bör få gå till.

Starka krafter verkar inom de fyra dalakommunerna Orsa, Älvdalen, Mora och Rättvik för att få bort vargen från länet. Syftet med folkomröstningarna är att få fram opinionsyttringar - som sedan ska användas för att pressa Riksdagen att genomföra ytterligare lättnader i jaktförordningen.

Frågan i folkomröstningarna är formulerad: ”Ska kommunen verka för att det ska bli möjligt att freda tamdjur och hundar vid ett direkt rovdjursangrepp även utanför hägn?”

– Den är ju ställd på ett sådant sätt att det är nästan otänkbart att rösta nej. Vem anser inte att det ska vara möjligt att få försvara sina tamdjur och hundar utanför hägn – om det nu skulle vara förbjudet - som frågan antyder? Men det är ju helt felaktigt - man får både skrämmas och skjuta redan idag om situationen är hotande, säger Mats Hansson, ordförande i Svenska Rovdjursföreningen.

– Syftet med brevet är att få upp partiledarnas ögon för de mycket allvarliga brister som finns i hur de här folkomröstningarna genomförs, säger Ann Dahlerus. 

För mer information kontakta gärna:

Ann Dahlerus, generalsekreterare
Svenska Rovdjursföreningen
tel. 08-441 41 17, 0768-500 653

Mats Hansson, ordförande
Svenska Rovdjursföreningen
tel. 070-240 96 86

Ulf Stridsberg, vice ordförande
Svenska Rovdjursföreningen
tel. 070-375 43 87

Gå till arkivet