PRESSMEDDELANDE: Naturvårdsverket tillmötesgår nollvisionärer före skydd av genetiskt viktig varg

2008-01-17 |

Viktigare för Naturvårdsverket att tillmötesgå noll-varg-visionärers krav på vargjakt än att värna genetiskt värdefull vargtik!

Naturvårdsverket föll till föga för jägarnas krav på jakt på varg i Voxnareviret. I inledningen i ett pressmeddelande skriver verket att ”vargarna har angripit fem jakthundar på 12 månader och det är ett beteende som behöver brytas”.

Jakttillståndet gäller en vuxen varg och det kan bli en genetiskt viktig varg som skjuts. Tiken som finns i Voxnareviret utgör den ena av föräldravargarna och är nära besläktad med den enda varg som under de senaste tjugo åren tillfört nya gener till den skandinaviska vargstammen. Något som Länsstyrelsen i Dalarna också påpekat i sitt yttrande inför beslutet och där man avstyrker jägarnas begäran om skyddsjakt.

Men beslutsfattarna på Naturvårdsverket tycks vilja ge sken av att man kan bryta ett naturligt revirförsvarande beteende hos de övriga vargarna i familjegruppen genom att skjuta ett föräldradjur. I själva verket tillmötesgår man bara ett återkommande krav på repressaliejakt från Svenska Jägarförbundet och Jägarnas Riksförbund - det senare ett förbund som framställt krav på att svenska vargar skall hållas i hägn.

Det som i detta sammanhang benämns skyddsjakt är i själva verket ren repressaliejakt som inte på något sätt är konstruktiv i konflikten mellan naturvårdsintresset och jaktintresset och heller inte ökar säkerheten för drivande jakthundar. Jakten försämrar däremot möjligheten att bygga upp en livskraftig vargstam på samma sätt som för två år sedan, då ett vargpar fick skjutas i det till Voxnareviret närbelägna dåvarande Svartboreviret. Två vargar som hade samma värdefullt låga inavelsgrad som tiken i Voxnareviret.

Uffe Stridsberg
v.ordförande i
Svenska Rovdjursföreningen

Gå till arkivet