PRESSMEDDELANDE: Miljöministern på djupt vatten – kan inte lita på jägarförbunden

2010-01-29 |

Sambanden mellan vargjakt och acceptans för inflyttning av vargar är höljda i dunkel, trots miljöministerns försäkran om att jakten var nödvändig för att få acceptans för regeringens del två i åtgärdspaket för att rädda den svenska vargstammen. De två jägarförbunden tillsammans med ytterligare fyra organisationer köpslog till sig vargjakt genom att föreslå tillförsel av nya vargar, säger Svenska Rovdjursföreningen.

– Det står efter Carlgrens presskonferens klart att regeringen i sin iver att tillfredställa jägarkårens krav på vargjakt redan denna vinter inlett sitt tvåstegspaket i helt fel turordning. Medan över 10 % av den hårt inavlade vargstammen redan skjutits bort tätnar mystiken kring hur åtgärderna för att åstadkomma den genetiska förstärkningen ska kunna genomföras, säger Ann Dahlerus, generalsekreterare i Svenska Rovdjursföreningen.

Under de senaste dagarna har det blivit allt tydligare att det inte finns någon undersökning eller förankringsprocess som bekräftar - eller ens antyder - att de människor som inte vill ha varg i Sverige, som t.ex många av Jägarnas Riksförbunds medlemmar, skulle acceptera inflyttning av nya vargar i syfte att stärka vargstammens genetiska hälsa. Och nu har även förbundets ledning gjort en kovändning och säger nej till införsel av nya vargar.

– Det enda vi känner till är att Svenska Jägareförbundet en dag insåg att det krävdes att jägarna accepterade flytt av invandrade vargar för att uppnå den eftersträvade vargjakten redan under 2010. Därför trummade Jägareförbundet ihop ledningarna från sex olika förbund (inkluderandes Jägarnas Riksförbund, LRF, Kennelklubben mfl) och föreslog regeringen sin plan i ett utspel förra året. I Jägareförbundets redogörelse ”Så fick vi jakt på varg” kan vi dessutom läsa att förbunden villkorade flyttningen med att vargstammen skulle frysas på en låg nivå och att beståndsreglerande jakt inleddes först, säger Ann Dahlerus.

– Man kan fråga sig om de som undertecknade brevet till miljöministern verkligen menade allvar med något annat än vargjakten? Riksjägarna söker nu tydligt stöd hos dem som vill utrota vargen helt och verkar ha grundlurat Carlgren, säger Krister Persson, ordförande i Svenska Rovdjursföreningen.

– Regeringen köpte jägarorganisationernas förslag med hull och hår utan att kontrollera hur lämplig planen var, eller försäkra sig om att jägarorganisationerna var trovärdiga, och började med att i rasande fart först tillgodose kravet på vargjakt. Planerna på flytt och inplantering för att därefter ”rädda vargstammen” har däremot gått trögare och de föreberedelser som ålades jägarförbunden redan i propositionen förra året har uteblivit, säger Krister Persson.

Samtidigt har den lilla sårbara vargstammens genetiska status försämrats av jakten eftersom jakt ökar inaveln enligt forskningsunderlagen. Det finns också stor risk att värdefulla valpar till invandrade vargar skjutits vilket i så fall motverkar den genetiska förstärkning som eftersträvas. Carlgen betonade också att inflyttningen av nya vargar är en svår process som förmodligen kommer att ta tid.

– Under denna tid - fem år verkar nu vara det som gäller enligt Jägareförbundet idag - är vargstammen i ett ännu sämre läge än den var tidigare - och ytterligare licensjakt under denna tid torde vara totalt utesluten! Nu backar alltså även Jägareförbundet och lämnar miljöministern ensam i snålblåsten med en försvagad vargstam utan genetisk förstärkning inom rimligt räckhåll, säger Krister Persson.

Svenska Rovdjursföreningen menar att den allra viktigaste åtgärden för regeringen är att se till att vargstammen får kontinuerlig och naturlig kontakt med den finsk-ryska vargstammen och motsätter sig därför både flytt och inplantering i nuläget. Åtgärder för att underlätta naturlig invandring bör vidtas omgående och dit hör som viktigaste åtgärd att tillåta vargetableringar i norra Sverige där de är förbjuda idag!

Ladda ned pressmeddelandet via länken nedan.

Dokument för nedladdning!

100129 Miljöministern på djupt vatten.pdf

Gå till arkivet