Pressmeddelande: Lena Ek förlorade allt förtroende i vargpolitiken på en enda dag

2012-10-20 |

Miljöminister Lena Ek har med sitt, minst sagt verklighetsfrämmande, skambud på 180 vargar mot Naturvårdsverkets bud på minst 380, förlorat allt förtroende i vargpolitiken på en enda dag, säger Svenska Rovdjursföreningen.
Att Ek dessutom går emot sin egen expertmyndighet, som inte finner det rimligt med ett så lågt värde och så hög invandring som det kräver, är häpnadsväckande.

- Det är uppenbart att Lena Ek av politiska skäl vill gå de mäktiga jägarintressena till mötes. De kräver en minimal vargstam och omedelbar vargjakt Ä och det tänker sig Ek uppenbarligen leverera! Utan att ta hänsyn till den majoritet som vill ha en livskraftig vargstam eller till Sveriges internationella åtaganden, säger Ann Dahlerus, generalsekreterare för Svenska Rovdjursföreningen.
Ek talar om licensjakt jakt på inavlade djur med hänvisning till biologiska "nyttoskäl" Ä innan man ens är i närheten av någon fungerande metod för att få bukt med vargstammens genetiska isolering.
- Det är ett högriskprojekt, vars konsekvenser inte kan överblickas! Är Ek beredd att ta ansvar för att den lilla vargstam på runt 300 djur - som mot alla odds lyckats etablera sig i Sverige under de senaste 30 åren Ä riskerar att hamna på ruinens brant igen, säger Ann Dahlerus.
Utöver att vargstammen var på tok för liten och begränsades till 210 djur genom licensjakt, var det misslyckandet med genetiken som ledde till att EU-kommissionen inledde ett överträdelseärende mot Sveriges vargpolitik. Två licensjakter kördes, men det genetiska projektet strandade.
- Om regeringen spikar detta värde Ä utan att i lugn och ro gå till botten med processen att ta fram ett kvalitetssäkrat värde och därefter lyssnar på sin egen expertmyndighet - har regeringen tagit sin hand från ansvaret för en livskraftig vargstam i landet. Förtroendet för även denna miljöminister med varg på agendan kommer att bli totalt kört i botten, säger Ann Dahlerus.

Relaterade länkar

Gå till arkivet