Pressmeddelande: Lagstiftning med utrymme för godtycke innebär stora risker för vargen!

2007-03-23 |

Trots att vargen successivt har införts i jaktlagstiftningen, inklusive i den omstridda §28 JF, tystnar aldrig kraven på att ständigt göra det lättare att skjuta varg!

Pressen har varit stor på regeringen att uppfylla sitt populistiska vallöfte att ytterligare underlätta möjligheterna till jakt på fredade vargar. Igår kom beslutet – och nu är det mer eller mindre riskfritt att skjuta rovdjur, säger Svenska Rovdjursföreningen.

- Den här förändringen försvårar kampen mot den utbredda illegala jakten på rovdjur, säger Mats Hansson, ordförande i Svenska Rovdjursföreningen. En vanlig missuppfattning är att man inte alls fått skjuta rovdjur som hotat tamdjur utanför hägn tidigare, vilket är helt fel. Man HAR fått skjuta, förutsatt att skada inträffat.

- Den nya skrivningen öppnar för en godtycklig tillämpning. Det räcker att man upplever ett hot mot ett tamdjur för att få skjuta. Om paragrafen missbrukas blir det en fullständig omöjlighet för en åklagare att i efterhand bevisa att en hotfull situation verkligen inte hade uppstått eller att man först försökt skrämma iväg rovdjuret innan man sköt, säger Uffe Stridsberg, vice ordförande i Svenska Rovdjursföreningen.

Jordbruksminister Erlandsson legitimerar beslutet med hänvisning till fäbodbruketes behov av att skydda sina tamdjur. Men denna näring har, enligt egen utsago, inga möjligheter att använda sig av paragrafen eftersom de inte har beväpnade boskapsvaktare som ser till djuren.

- Det är framför allt jägarkåren som driver kravet på att få skjuta varg som upplevs hota hundar, samtidigt som det faktiska behovet av sådana möjligheter är mycket litet. I de flesta fall befinner sig jägaren inte inom skotthåll för en attackerande varg, dessutom kan vargen i de allra flesta fall skrämmas bort enligt en undersökning Viltskadecenter gjort, säger Ann Dahlerus, generalsekreterare  i Svenska Rovdjursföreningen.

Behovet av fler lättnader i 28 § måste vägas mot risken för vargstammen. Och vargstammens behov av skydd överstiger vida jägarnas behov av att skjuta varg som upplevs hota jakthundar.

- Det är mycket olyckligt att regeringen helt ser till jägarkårens intressen och på ett flagrant sätt åsidosätter vargens behov av ett reglerat skydd i Sverige. En långt angelägnare uppgift för regeringen när det gäller vargstammen vore att ta itu med den eskalerande inavelsdepressionen i vargstammen. Att få bukt med den skulle göra det lättare på sikt att ge tillstånd till skyddsjakt på vargar som verkligen orsakar problem eftersom vargstammen då blir mindre sårbar för jakt, säger Ann Dahlerus.

- Jägarkåren måste acceptera att ansvaret för de risker som lösdrivande jakthundar utsätts för på grund av varg ligger helt hos jaktutövarna – annars står denna jaktform helt på kollisionskurs med målet om en livskraftig vargstam i Sverige, säger Uffe Stridsberg.

Rovdjur är långt ifrån det största hotet mot en jakthund som löper fritt i skogen. Statistik från Agria djurförsäkringar visar att dubbelt så många hundar vådaskjuts av jägarna själva än som angrips av vargar och ungefär hundra gånger fler hundar dödas eller skadas i trafik än av rovdjur. Under löshundsjakten trafikdödas i genomsnitt tio hundar om dagen.

För mer information kontakta gärna:

* Mats Hansson, ordförande Svenska Rovdjursföreningen, tel 070-240 96 86
* Ulf Stridsberg, vice ordförande, Svenska Rovdjursföreningen, tel 070-375 43 87
* Ann Dahlerus, generalsekreterare, Svenska Rovdjursföreningen, tel 08-441 41 17,
070-768 500 653

Gå till arkivet