Pressmeddelande: "Inga hållbara skäl för jakt på varg i Ovanåker"

2007-02-21 |

Svenska Rovdjursföreningen rekommenderar avslag på de ansökningar om skyddsjakt på varg i Voxnareviret som kommit in till Naturvårdsverket. Istället för jakt på fredade vargar ska risken för rovdjursskador i första hand mötas med skadeförebyggande åtgärder och rädsla med ökad information.

Som skäl till ansökningarna om skyddsjakt på vargar i Voxnareviret i Hälsingland, anges i huvudsak att lösa hundar under jakt har blivit angripna av varg och att människor säger sig uppleva rädsla på grund av förekomsten av varg. Vargarna ska ha uppträtt ”onormalt” och ha visat ett ”oskyggt beteende”.

Det är Ovanåkers kommun med två lokalavdelningar av LRF samt Jägareförbundet Gävleborg med tre viltvårdsområden som står för ansökningarna om skyddsjakt inom det så kallade Voxnareviret.

- Förekomst av varg är en risk för drivande jakthundar. Men den är liten jämfört med många andra risker vid jakt med lös hund. Undersökningar har visat att risken är sex gånger större att få sin hund dödad eller skadad av andra orsaker än av varg vid jakt i vargrevir, säger Anders Ekholm, Rovdjursföreningens regionansvarige i Gävleborg och föreningens representant i Länsstyrelsens rovdjursgrupp.

Jägare måste acceptera riskerna
Risken för rovdjursskador ska i första hand mötas med skadeförebyggande åtgärder. Att drivande hundar ska skadas eller dödas av varg kan trots förebyggande åtgärder aldrig elimineras helt.

- Detta måste accepteras av dem som jagar med lös hund. Jakten måste anpassas till de nya förhållanden som gäller när det finns varg i markerna, menar Ekholm.

- Bland annat har användande av så kallade pinglor framgångsrikt testats på andra håll, men ännu inte i någon omfattning i det nu aktuella vargreviret. Ansvaret för hunden måste alltid vara hundägarens, som släpper ut sin hund med alla de risker det innebär.

Rädsla bör mötas med saklig information
Rovdjursföreningen menar att människors rädsla skall tas på stort allvar. För att långsiktigt minska den rädsla människor kan känna, bör de regionala myndigheterna ges ökade resurser att sprida information och kunskap om rovdjuren till allmänheten i berörda områden.

I en av ansökningarna påstås att vargarna i Voxna är oskygga och har ett onormalt beteende.
Viltskadecenter har undersökt den påstådda oskyggheten och det onormala beteendet hos vargarna kring Voxna bruk. Resultatet har klart visat att vargarna i området har ett fullt normalt beteende. Ett olustigt inslag i samma ansökan är att man i inlindade ordalag, hotar med att befolkningen i det berörda området kommer att ta lagen i egna händer om inte skyddsjakt på varg beviljas. 

Svenska Rovdjursföreningen 070220

Mats Hansson, Ordförande
Ulf Stridsberg, Vice ordförande
Anders Ekholm, Regionansvarig Rovdjursföreningen Gävleborg

Läs Svenska Rovdjursföreningens yttrande i sin helhet, som kan laddas hem i pdf-filen "Yttrande jakt på vargar i Voxnareviret" från sidan Remissvar och skrivelser.

Gå till arkivet