Pressmeddelande: Illavarslande utspel av Jordbruksministern

2006-11-02 |

Populism och okunskap präglar Eskil Erlandssons första utspel i rovdjursfrågan. Den Svenska regeringen frånsäger sig allt ansvar om den lämnar i det närmaste fritt fram för jakt på den akut hotade vargen.

Finns det inga av alliansens politiker som vågar ta strid för ett av Sveriges mest utrotningshotade djur, undrar Svenska Rovdjursföreningen?

- Gränsen mellan legal och illegal jakt riskeras att suddas ut om man ändrar §28 i jaktförordningen (JF) så att enskilda personer allt för lättvindigt kan skjuta varg, säger Uffe Stridsberg, vice ordförande i Svenska Rovdjursföreningen. Brottsförebyggande Rådet har visat att illegal jakt på stora rovdjur redan nu ofta döljs av legal jakt. Att då försämra skyddet för rovdjuren är mycket olyckligt. Lägre krav för tillämpning av skyddsjaktsparagrafen minskar möjligheterna för åklagarsidan att bevisa misstänkta jaktbrott.

En noll-vision för varg uttalas allt oftare öppet av personer som driver vargfrågan med en intensitet som om vargen vore det största hotet mot den svenska landsbygdens fortlevnad. Samtidigt finns det krafter som verkar utanför jägarorganisationernas kontroll för att utrota vargen från landet.

- Risken är att det är de senare krafterna Eskil Erlandsson går tillmötes när han aviserar en förestående ändring i §28JF utanför hägn, säger Ann Dahlerus, Generalsekreterare i Svenska Rovdjursföreningen. En akut hotad vargstam kan åsamkas stora skador som inte går att åtgärda i efterhand.

En förevändning för att tillmötesgå jägarkårens krav är att även fäbodbruket är i stort behov av att försvara sina tamdjur. Men endast 10% av djurhållarna i Dalarnas fäbodförening innehar jaktvapen och färre än 20% av fäbodbrukarna i Gävleborg har djur på bete utanför hägn. Under 2005 skedde fyra angrepp av varg på de 184 fäbodar som är registrerade i Dalarna och Gävleborg. Totalt dödades 26 får.

- Det finns inget stort behov hos just fäbodbruket av en ändring av §28, säger Anders Ekholm styrelseledamot i Svenska Rovdjursföreningen. Dessutom är fäbodbrukare sällan i närheten av sina djur, vilket krävs för att kunna utnyttja paragrafen, något som även gäller för jägarna. De är sällan inom skotthål om vargen attackerar hunden, vilket sker mycket sällan, men får stora rubriker och utnyttjas av vargmotståndarna.

Den stora gruppen tamdjursägare har redan blivit tillgodosedda genom den ändring av §28 innanför hägn som infördes så sent som den 1 mars i år. Dessutom är det sedan den 1 mars tillåtet att skjuta en varg som angriper ett tamdjur eller hund utanför hägn om skada inträffar, ett andra angrepp behöver inte längre inväntas.

- Detta nämns aldrig i positiv bemärkelse, säger Ann Dahlerus. Vargen har successivt införts i skyddsjaktslagstiftningen sedan 2000, både i §27 och §28 JF. Inte heller detta har rönt några positiva reaktioner - tvärtom ekar kraven ständigt högre och gällare att närmast förbehållsfritt få skjuta varg.

Svenska Rovdjursföreningen menar att det vore mycket värt om alliansens politiker besinnar sig och först utvärderar effekterna av redan gjorda förändringar av paragrafen, samt lite mer noggrant studerar behovet av ytterligare lättnader, innan man aviserar nya åtgärder.

För mer information kontakta gärna:

Ann Dahlerus, Generalsekreterare,
tel. 08-441 41 17 eller 0768-500 653

Ulf Stridsberg, Vice ordförande,
tel. 026-24 19 53 eller 070-375 43 87

Anders Ekholm, styrelseledamot,
tel. 026-295 110 eller 026-26 36 49

Gå till arkivet