Pressmeddelande från SRF: Naturvårdsverkets ”urvalsjakt” på varg är oetisk och riskfylld

2012-10-10 |

Ann Dahlerus, SRFs generalsekreterare, är starkt kritisk till den planerade urvalsjakten.

När det inte går med licensjakt försöker nu myndigheten med en genetisk rensningsjakt, som Naturvårdsverket kallar urvalsjakt.
Trycket på att genomföra någon form av vargjakt är uppenbarligen högt, konstaterar Svenska Rovdjursföreningen.
Den ”genetiska rensningsjakt” som Naturvårdsverket nu utreder kräver att man för in tillräckligt många nya obesläktade vargar i den svenska vargstammen, ett företag som totalt misslyckats hittills, trots stora ansträngningar.

Forskarna är oeniga om vilka risker en sådan jakt skulle kunna innebära och den är svår att genomföra i praktiken. Det krävs att hela vargfamiljen är samlad och sedan skjuter man allihop från helikopter
- Jakten är ett oetiskt och riskfyllt företag som kan innebära kraftig decimering av vargstammen till ingen nytta, säger Ann Dahlerus, generalsekreterare för Svenska Rovdjursföreningen.
Den nya taktiken med s k ”urvalsjakt” är ett resultat av att myndigheterna totalt misslyckats med att genomföra den genetiska förstärkning som var en förutsättning för de tidigare två licensjakterna, som nu är föremål för en EU-anmälan.
- Någon regelrätt licensjakt går inte att genomföra nästa år eftersom EU-kommissionen kräver genetisk förstärkning först. Exakt samma argument gäller för den nu tilltänkta genetiska rensningsjakten, ett projekt som är dömt att misslyckas totalt om inte myndigheterna har en fungerande metod för genetisk förstärkning som kan genomföras på ett framgångsrikt sätt, säger Ann Dahlerus.
- Och oss veterligen har man inte det.
- Vi menar också att det är ett oetiskt förfarande. Om man genom jakten är ute efter att sänka inavelsnivån snabbare – skulle man i extremfallet skjuta bort hela vargstammen och skulle då hamna på inavelsnivån noll. Nu är tanken tydligen att hela vargfamiljer med särskilt hög inavelsnivå ska skjutas bort, säger Ann Dahlerus.
Genom att den svenska vargpolitiken inte tillåter varg i den norra delen av landet har man allvarligt försvårat för genetisk obesläktade vargar från Finland att få genetisk kontakt med den svenska vargstammen i Mellansverige. Därför har vargstammen blivit svårt inavlad.
- De vargar som nu blivit mest inavlade är de som – i en sådan jakt - skulle skjutas bort och bli offer för en misslyckad svensk vargförvaltning, säger Rovdjursföreningens generalsekreterare.
- Svenska Rovdjursföreningen tar starkt avstånd ifrån en sådan jakt!

 

Gå till arkivet