Polisinspektören förlängde avlivningsjakten på Ockelbovargen med en vecka

2012-09-11 |

Polisinspektören Hans-Olov Sundström har förlängt beslutet att Ockelbovargen ska avlivas. Nu fortsätter jakten ytterligare en vecka, till nästa söndag.
I söndags skulle jakten på Ockelbovargen vara avslutad, men eftersom vargen fortfarande var vid liv beslutade på stående fot polisinspektören som är polisens handläggare av rovdjursfrågor att avlivningsjakten ska fortsätta även denna vecka på den enligt uppgift fortsatt oskygga vargen.

Sundström menar att eftersom vargen är närgången kan den bli en fara för allmänheten.
Något konkret hot från vargen mot någon människa har inte skett, ända hävdar polismannen att vad som helst kan hända om vargen hamnar i en trängd situation. Varför vargen skulle den hamna i en trängd situation utvecklar inte polisinpektören.

Länsstyrelsen i Gävleborg har nu informerat Naturvårdsverket om hur polisinspektörens handläggning av ärendet gått till. Hans agerande har helt åsidosatt Länsstyrelsens delegation att handlägga skyddsjaktsärenden. Om detta förfarande blir en likriktare i övriga delar av landet är hela rovdjursförvaltningen i gungning.

Beslutet att avliva vargen som första gången togs redan 24 augusti tycks bygga mer på hörsägen än faktiska omständigheter. Av beslutet framgår inte i vilken grad situationerna som vargen sägs ha befunnit sig i har kvalitetssäkrats.

I beslutet kan man läsa:

En Karlsson hade vargen utanför sitt köksfönster.
En Larsson mötte vargen på ca 25-30 meters avstånd.
En Bosse hade vargen vid balkongen och vid lekstugan.
Andersson anser att vargen inte verkar skygg och tror att den kommer tillbaka igen.
(Namnen fingerade)

Länsstyrelsen i Gävleborg hade några dagar innan 24 augusti fått in en ansöka om skyddsjakt på vargen från en fårägare som fått tio får dödade. Länsstyrelsens besiktningsman kunde inte avgöra om det var björn eller varg som dödat fåren. En sak var han i alla fall säker på och det var att två får dragits iväg av en björn.
Länsstyrselsen avslog skyddsjakten och motiverade det med att man vid en helhetsbedömning ansåg skadorna som allvarliga men att de inte utgjorde tillräckliga skäl för skyddsjakt. Bland annat påpekade man att inga andra lösningar prövats och då ska inte skyddsjakt vara ett förstahandsalternativ.
I samband med detta tog polisen beslut att vargen skulle skrämmas med krevader.
Detta beslut "byggdes" fyra dagar senare på med att vargen skulle avvlivas. Och detta utan att något dramatiskt hade hänt under mellantiden.
I förra veckan, samtidigt som avlivningsjakten pågick, tog vargen en liten hund som befann sig ensam ute på en gårdsplan till en fastighet som ligger i anslutning till skogen.
Och i fredags natt dödades ett får. Om det är vargen som är den skyldige finns det inga säkrade uppgifter om.

 

Gå till arkivet