Överklagandeförbudet kommer att prövas av Högsta förvaltningsdomstolen

2015-01-28 |

Högsta förvaltningsdomstolen kommer att pröva frågan om beslut om licensjakt efter varg i Värmland får överklagas till domstol. Domstolen har beslutat att ge frågan prövningstillstånd.
Domen kommer att bli prejudiserande för om det får finnas ett överklagandebeslut i jaktfrågor.

Domstolen tog dock inte en inhibition av jakten i Värmland som också var begärd. Jakten avslutades i går i Värmland då licensens sista och 24:e varg sköts.
Överklagandet gällde även om jakten i Örebro skulle få överklagas i domstol och en begäran om inhibition.
Örebrodelen gavs inte prövningstillstånd, sannolikt för att en kommande
dom i Värmlandsdelen blir vägledande om jaktbeslut av Naturvårdsverket
över huvud taget ska gå att pröva i domstol - och inte stanna hos
Naturvårdsverket.
- Det är hoppfullt att Högsta Förvaltningsdomstolen nu ska granska regeringens överklagandeförbud för att se om det verkligen är lagligt, säger Rovdjursföreningens generalsekreterare Ann Dahlerus i en första kommentar.
- Det är ett stort steg framåt jämfört med kammarrättens dom, som helt avfärdade miljöorganisationers rätt att överklaga licensjakt på varg.
Flera naturorganisationer överklagade jakten till Förvaltningsdomstolen
dagarna innan jakten skulle starta, trots det rådande överklagandeförbudet som Alliansregeringen skrev in i jaktförordningen i samband med att senaste rovdjurspropositionen. Ett jaktbeslut fick överklagas till Naturvårdsverket men inte vidare till domstol.
Förvaltningsdomstolen tog överklagandet på allvar och stoppade, inhiberade, jakten och meddelade att frågan om överklagandeförbudet skulle prövas. Förvaltningsdomstolens jaktstopp och prövning av förbudet att överklaga överklagades till Kammarrätten som ändrade beslutet och upphävde inhibitionen. Jakten kom därför att starta en vecka senare. Kammarrättens dom överklagades till Högsta förvaltningsdomstolen av Nordulv som var en av flera naturorganisationer som klagat överklagandeförbudet till Förvaltningsdomstolen. En bidragande orsak till att Högsta förvaltningsdomstolen ger prövningstillstånd för överklagandeförbudet är att frågan är prejudikatintressant: Om ett beslut av Naturvårdsverket om licensjakt efter varg kan tas upp till prövning av domstol trots att det enligt 58 § 1 jaktförordningen inte får överklagas.
JB

Dokument för nedladdning!

Beslutet att överklaga 312-15.pdf

Gå till arkivet