Östliga vargar kan förstärka vargstammen

2010-12-01 |

Det går att förstärka den svenska vargstammen genetiskt med östliga vargar och samtidigt upprätthålla ett gott smittskydd och djurskydd. Såväl valpar som vuxna vargar behöver sättas ut för att målet ska nås. Det krävs tid och resurser för att skapa acceptans för insatsen.

Det är slutsatsen som tre myndigheter drar i redovisningen till regeringen av uppdraget att genetiskt förstärka vargstammen i Sverige med högst 20 vargar till år 2014. De tre är Naturvårdsverket, Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) som utrett ett antal frågor om hur förstärkningen kan genomföras och inavelsgraden sänkas.

– Målet är att förstärka vargstammen genetiskt, inte öka antalet vargar. Det innebär att nya vargar bör sättas ut i anslutning till där det finns vargar idag för att de ska ha chans att bilda par med svenska vargar, säger Maria Ågren, generaldirektör för Naturvårdsverket.

Relaterade länkar

Gå till arkivet