Östgötacentern: - Vargen hotar den biologiska mångfalden

2011-10-12 |

Inför man nya arter i den östgötska faunan kan få stor påverkan på villkoren för företagandet på landsbygden.
Det anser Centerpartiets distriktsstyrelse som uppmanar länsstyrelsen att grundligt utreda konsekvenserna av ett eventuellt vargrevir i länet.


Vargen hotar den biologiska mångfalden
Centerpartiet Östergötland kräver att länsstyrelsen gör en övergripande analys med lantbrukare och kommuner och andra berörda som remissinstanser innan man fattar beslut om införande av nya arter i Östergötlands fauna.
Dagens vargdebatt har en tendens att bara handla om en fråga i taget. Är man för eller emot vargar som företeelse, men frågan är mer komplicerad än så. Olika intressen och mål står ofta mot varandra. Senaste veckornas vargbesök, när över 70 får dödats på Vikbolandet visar tydligt på detta. Vargens utbredning får tydliga konsekvenser för såväl jord- och skogsbruk som för möjligheterna att skydda den biologiska mångfalden i våra naturreservat och möjligheten för människor att utnyttja allemansrätten.

Relaterade länkar

Gå till arkivet