Orimlig förhoppning till djurparksvargar

2010-12-02 |

Den 1 december redovisade Naturvårdsverket sitt regeringsuppdrag om hur den svenska vargstammen ska förstärkas genetiskt genom utsättning av obesläktade vargar. Ett förslag som bedöms som möjligt är utsättning av vargvalpar från svenska djurparker. Regeringen har, bland annat i brev till EU-kommissionen, meddelat att man bedömer det som möjligt att sätta ut djurparksvargar redan våren 2011. Svenska Djurparksföreningen vill med anledning av detta påtala följande:

De svenska djurparkerna är självfallet beredda att bidra till en livskraftig svensk vargstam, och vi utesluter inte att utsättning av djurparksfödda vargvalpar kan vara en kompletterande metod att åstadkomma detta. Vi bedömer det dock som osannolikt att det skulle kunna ske redan nästa år, och vi vill understryka att denna snäva tidsplan inte har förankrats hos oss.

Relaterade länkar

Gå till arkivet